2021: Een kersverse ondernemingsraad!

De voorzitter en vicevoorzitter aan het woord

Terug naar navigatie - De voorzitter en vicevoorzitter aan het woord

In maart 2021 was er voor het eerst sinds 2007 weer een verkiezing voor de ondernemingsraad (OR). De vorige keren was het aantal medewerkers dat zich kandidaat stelde voor de OR steeds net voldoende voor het aantal verkiesbare plaatsen in de OR. In dat geval hoef je geen verkiezingen te houden. Maar het voornemen om daarin verandering te brengen, is gerealiseerd. Dit keer sloegen de ondernemingsraad, de algemeen directeur en het management de handen ineen. Ze investeerden samen in voorlichting en het enthousiast maken van medewerkers om zich kandidaat te stellen. Alles in het belang van een sterke ondernemingsraad, die met gekozen leden een brede afspiegeling vormt van de organisatie. Het leverde een mix op van bekende en nieuwe gezichten in de ondernemingsraad.

De kersverse OR is in maart 2021 begonnen. De eerste vergaderingen waren energiek en fijn volgens het nieuwe bestuur. Frans van Langevelde en Iris Persijn zijn de voorzitter en vicevoorzitter. De OR bestaat nu uit dertien mensen; twee meer dan voorheen. Dat past bij de huidige organisatieomvang. Iedereen wil aan de slag voor een organisatie waarin medewerkers prettig kunnen werken. Iris: “Ik merk dat ik in dit eerste jaar in de OR al veel heb kunnen doen. We zijn een kritische partner van de directie. We hebben het vertrouwen van de organisatie en denken daarom mee met beslissingen. Zo hebben we dit jaar meegedacht met het sturingsconcept en ontwikkeling van de afdeling Financiën.”

Het bestuur bestaat uit een mooie combinatie van mensen. Voorzitter Frans is een ervaren OR-lid. Hij zit inmiddels drie jaar in de OR en werkt al ruim dertig jaar bij de Provincie Zeeland. Hij heeft dus al heel wat veranderingen in de organisatie meegemaakt. Vicevoorzitter Iris werkt drie jaar voor de Provincie Zeeland. Bij een vorige werkgever voorzag ze de OR van informatie. In deze OR is ze helemaal nieuw en zal ze voor nieuwe inbreng zorgen. Frans: “Mijn tweede termijn is goed begonnen met veel nieuwe OR collega’s met nieuwe energie en nieuwe ideeën.” 

De verkiezing van afgelopen jaar krijgt hopelijk vanaf nu weer een blijvend karakter. De OR is daarom meteen de verkiezing gaan evalueren. Nieuwe leden zijn altijd goed volgens het bestuur en zorgt ook voor zichtbaarheid van de OR in de organisatie. Op het moment dat je door stemmen in de OR terecht komt, maakt het extra duidelijk dat je als OR lid je collega’s vertegenwoordigt. Iris: “Ik was verbaasd maar ook blij met al de stemmen die ik gekregen heb. Het geeft mij nog meer motivatie om mijzelf in te zetten voor de OR.” Frans: “We hebben nu heel veel nieuwe en jonge OR leden die gekozen zijn door de medewerkers. En ze vertegenwoordigen de verschillende eenheden binnen de organisatie.”

Doordat de OR flink is vernieuwd, is er in de eerste maanden veel geïnvesteerd in cursussen en het opbouwen van dossierkennis. De OR is zich bijvoorbeeld gaan verdiepen in het sturingsconcept en de ontwikkeling van de afdeling Financiën en dit zal in 2022 doorlopen. Daarnaast is er verder gegaan met de belangenbehartiging van de medewerkers met speciale aandacht voor de Nautische Centrale en de Buitendienst. De werkwijze van de OR kan worden samengevat met de begrippen proactief en co-creatie. Dit betekent dat de OR al in een vroeg stadium met de organisatie in gesprek wil gaan over het uitwerken van nieuwe voorstellen, waarover ze advies- of instemmingsrecht heeft.

Iris: “We vertegenwoordigen alle medewerkers. Iedereen kan op ons afstappen om zijn of haar verhaal te doen.”

Frans: "Als een medewerker zich gehoord voelt, werkt dat altijd positief uit op het werk! Zo kan de OR het functioneren van de organisatie op alle niveaus verbeteren.”

Iris Perseijn en Frans van Langevelde van de Ondermingsraad in de ontmoetingsruimte van de Provincie Zeeland