Samen werken aan het beste voor Zeeland

Zeeland Live + Work

Terug naar navigatie - Zeeland Live + Work

Binnen onze organisatie maken we samen het verschil door te werken in netwerken. Met andere overheden, bedrijven en instellingen werken we aan het beste voor Zeeland en de Zeeuwen.

Dit betekent werken aan wettelijke taken en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we met ruim zeshonderd collega’s. Vanuit huis, ons prachtige provinciehuis of vanuit een van onze steunpunten. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van interne jobcoaches tot beleidsmedewerkers.

Door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan de bereikbaarheid van Zeeland. We zorgen voor een goede bereikbaarheid via boot, Westerscheldetunnel of Zeelandburg. We werken aan klimaatadaptatie waarmee we ons voorbereiden op het veranderende klimaat. We werken aan energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar wind, water en zon voor energie. We stelden samen met inwoners, bedrijfsleven en overheden een omgevingsvisie op voor het gebruik van onze ruimte. We werken aan het terugdringen van stikstof en het beschermen, ontwikkelen en beheren van natuur en landschap. Daarnaast zetten we ons in voor een sterke regionale economie en duurzame economische ontwikkeling. 

Allemaal onderwerpen waar onze organisatie als overheid mee te maken heeft of verantwoordelijk voor is. Dat vraagt afstemming tussen werknemers, goede samenwerking met onze partners en het vinden van de juiste balans in de belangen van de verschillende onderwerpen.

In dit Sociaal Jaarverslag 2021 blikken we terug op het afgelopen jaar door collega’s aan het woord te laten over hun werk. Over hoe we invulling geven aan leren en ontwikkelen en hoe we inzetten op begeleiding van onze medewerkers.