2021 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

Terug naar navigatie - Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
FTE 2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 543,9 522,9 512 500
Statengriffie 9,7 8,4 6,8 6,8
Rekenkamer 2,2 2,2 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 643 624 595 564
Statengriffie 11 10 8 8
Rekenkamer 3 3 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw
Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Tot 25 jaar 12 12 15 12
25 tot 35 jaar 88 76 61 53
35 tot 45 jaar 114 117 113 109
45 tot 55 jaar 156 154 176 188
55 tot 65 jaar 274 275 240 211
65 jaar en ouder 13 3 1 2

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
  2021 2020 2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) 4,0 2,8 3,3 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 8,2 5,9 7,1 7,9

Individueel keuzebudget

Terug naar navigatie - Individueel keuzebudget
x €1.000 2021 2020 2019
Uitbetaald als salaris € 5.972 €  5.561 € 5.281
Kopen verlof € 364 € 242 € 444
Sparen levensloop € 0 € 0 € 0
Contributie lidmaatschap vakbond € 17 € 16 € 14
Werkgeversgedeelte pensioenpremie b? onbetaald verlof € 0 € 0 € 0
Opleiding en ontwikkeling € 11 € 15 € 12
Aanvullende reiskosten woon-werkverkeer € 90 € 266 € 262
Aanschaf fiets, accessoires en verzekering € 162 € 160 € 51

Verzuim

Terug naar navigatie - Verzuim
  2021 2020 2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 3,7 2,85 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 3,6 2,8 2,4 3,7