2021 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

FTE 2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 543,9 522,9 512 500
Statengriffie 9,7 8,4 6,8 6,8
Rekenkamer 2,2 2,2 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 643 624 595 564
Statengriffie 11 10 8 8
Rekenkamer 3 3 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.

Verdeling man-vrouw

Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Man 335 324 304 293
Vrouw 322 313 302 282

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Tot 25 jaar 12 12 15 12
25 tot 35 jaar 88 76 61 53
35 tot 45 jaar 114 117 113 109
45 tot 55 jaar 156 154 176 188
55 tot 65 jaar 274 275 240 211
65 jaar en ouder 13 3 1 2

Verdeling dienstverbanden

Aantal medewerkers 2021 2020 2019 2018
Voltijd (1,00 fte)  344 320 341 355
Deeltijd (>1,00 fte)  313 317 265 229

Mobiliteit & Flexibiliteit

  2021
In dienst 47
Nieuwe opdracht ingevuld via interne marktplaats 58
Uit dienst 27

Stages

Aantal stagiairs 2021 2020 2019 2018
VMBO 1 1 0 1
MBO 7 3 4 10
HBO 15 17 27 13
WO 10 3 4 6

Externe inhuur

  2021 2020 2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) 4,0 2,8 3,3 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 8,2 5,9 7,1 7,9

Individueel keuzebudget

x €1.000 2021 2020 2019
Uitbetaald als salaris € 5.972 €  5.561 € 5.281
Kopen verlof € 364 € 242 € 444
Sparen levensloop € 0 € 0 € 0
Contributie lidmaatschap vakbond € 17 € 16 € 14
Werkgeversgedeelte pensioenpremie b? onbetaald verlof € 0 € 0 € 0
Opleiding en ontwikkeling € 11 € 15 € 12
Aanvullende reiskosten woon-werkverkeer € 90 € 266 € 262
Aanschaf fiets, accessoires en verzekering € 162 € 160 € 51

Zorg- en ouderschapsverlof

  2021 2020 2019 2018
Zorgverlof 30 20 29 24
Ouderschapsverlof 7 7 7 16

Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet

  2021 2020 2019 2018
Aantal FTE vanuit de participatiewet 21,34 19,65 18,28 13,30

Verzuim

  2021 2020 2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 3,7 2,85 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 3,6 2,8 2,4 3,7

Vergoeding woon-werkverkeer

  2021 2020
Reiskostenvergoeding eigen vervoer € 24.782  € 86.220 
Openbaar vervoer € 31.364 €133.164

Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget

  2021 2020 2019 2018
Inzet POB € 212.839 € 288.052 € 238.418 € 177.214

Integriteitsmeldingen

  2021 2020 2019 2018
Aantal integriteitsmeldingen 3 0 6 2

Meldingen vertrouwenspersoon

  2021 2020 2019 2018
Aantal meldingen bij een vertrouwenspersoon 4 2 0 2

Vragen aan de ondernemingsraad

  2021 2020 2019 2018
Adviesaanvraag 1 6 1 4
Instemmingsverzoek 1 1 2 3