Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2020 hebben we het positief saldo van 2019 toegevoegd aan de egalisatie reserve beleggingsresultaat.