Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Er zijn geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.