2.5 Bedrijfsvoering

Het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen wordt beheerd door de Provincie Zeeland.  Het doel van het Nazorgfonds is het beheren van de financiële middelen om de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen te financieren. Het bestuur wordt gevormd door een tweetal bestuurders namelijk de Gedeputeerde financiën en de Gedeputeerde bodem.  De administratieve en financiële werkzaamheden worden uitgevoerd door functionarissen van de afdeling Financiën van de Provincie Zeeland.