Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2022  hebben we het positief saldo van 2021 toegevoegd aan de egalisatiereserve beleggingsresultaat.