Bezoldiging topfunctionarissen

Conform het reglement, artikel 1.6 voor het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn de gedeputeerde financiën en de gedeputeerde bodem van de Provincie Zeeland onbezoldigd belast met het beheer van het fonds. 

 

De Wet Normering Topinkomens is niet van toepassing op politieke bestuurders.    

 

Naam topfunctionaris 

 Functie

J. de Bat

Gedeputeerde financiën

B.L.L. van der Velde

Gedeputeerde bodem

 

Anticumulatiebepaling

De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).