Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Alle baten en lasten zijn structureel waardoor deze tabel niet van toepassing is.