Provincie Zeeland altijd in beweging

Provincie Zeeland altijd in beweging

Terug naar navigatie - Provincie Zeeland altijd in beweging

 

Strand met vliegers

Het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Daar zetten wij ons als Provincie Zeeland elke dag voor in. Met onze dynamische organisatie spelen we in op ontwikkelingen in onze omgeving. We werken aan de wettelijke taken, zoals bijvoorbeeld natuurbeheer en ruimtelijke ontwikkeling. En helpen we mee om maatschappelijke vragen op te lossen, zoals de energietransitie, uitstoot van stikstof en de voorbereiding op het veranderende klimaat.

Begin 2023 stond in het teken van de verkiezingen van Provinciale Staten. Na de verkiezingen in maart is een nieuwe coalitie gevormd. Met het coalitieakkoord ‘Met Zeeland, voor Zeeland!’ bouwen we verder aan de toekomst van onze provincie. Waar het beleid de afgelopen jaren goed en succesvol is geweest, wordt dat voortgezet. Waar het accenten nodig heeft, worden die geplaatst. En daar waar nodig, werkt de coalitie aan maatregelen die verder bouwen aan Zeeland. Het uitvoeren van het coalitieakkoord vraagt van onze organisatie meer integraliteit en samenwerking. En het legt een grotere nadruk op de uitvoeringskracht van onze organisatie. Om alle uitdagingen aan te kunnen pakken samen met onze partners in Zeeland.

Dat doen we met ruim 700 collega’s met elk hun eigen talent of specialisme. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van juristen tot beleidsadviseurs, met de Middelburgse Abdij als thuisbasis. We bieden een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt. Een werkomgeving waar onze medewerkers tot hun recht komen, ongeacht leeftijd, levensfase, geslacht of herkomst. En waar we onze ervaring, kennis, talenten, ideeën en achtergronden met elkaar delen en inzetten voor Zeeland. Een trots en stoer gebied, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Een gebied met volop mogelijkheden om te pionieren.

We streven naar een divers personeelsbestand en zien graag dat onze collega’s een afspiegeling zijn van de (Zeeuwse) maatschappij. Iedereen heeft talenten en wie kan werken, moet daarvoor de kans krijgen. Bij de Provincie Zeeland zorgen we voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen we door het bieden van banen, stages, leerwerktrajecten of werkervaringsplaatsen. Om jong talent van diverse achtergronden binnen te halen, bieden we een traineeprogramma aan. In een programma van achttien maanden leren trainees verschillende onderdelen en werkzaamheden van onze organisatie kennen. We bieden daarnaast ieder jaar tientallen studenten op MBO, HBO en WO een stageplek. Jongeren doen zo werkervaring op en wij profiteren van de nieuwe inzichten en inspiratie die studenten inbrengen!

De organisatie van de Provincie Zeeland bestaat uit de directie, de provinciale ambtenaren en het bestuur. De directie is de schakel tussen het bestuur (Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) en de ambtenaren. De ambtenaren adviseren het college van Gedeputeerde Staten (GS), bereiden besluiten voor, vertalen de ambities uit het coalitieakkoord naar projecten en voeren het beleid van de Provincie Zeeland uit. 

Onze organisatie is altijd in beweging en nieuwe collega’s zijn van harte welkom. Wil je meer weten over werken bij de Provincie Zeeland, over onze openstaande vacatures of zoek je een uitdagende en leerzame stage?
Neem dan een kijkje op onze website:
www.werkenbijprovinciezeeland.nl

Gedeputeerde Wilfried Nielen

In maart 2023 zijn de verkiezingen gehouden voor Provinciale Staten. Daarna zag het Zeeuwse provinciebestuur er anders uit dan voorheen, met twee nieuwe gedeputeerden namens de BoerBurgerBeweging. Gedeputeerde Wilfried Nielen kreeg onder meer de portefeuille Personeel en Organisatie (P&O). 

Tot hij gedeputeerde werd, was de heer Nielen ondernemer en bedrijfsadviseur. “Daar ben ik abrupt mee gestopt om belangenverstrengeling te voorkomen. De manier waarop ik vervolgens binnen de Provincie Zeeland ben ingewerkt door de ambtenaren verdient een tien met een griffel. Ik ben keurig begeleid en geïnformeerd over alle lopende zaken.” Werken als provinciebestuurder gaat wel wat anders dan in het bedrijfsleven. “Daar was ik gewend dat we vrij vlot een beslissing namen. Hier duurt dat langer omdat je veel belangen moet afwegen van bedrijven, inwoners, de natuur et cetera. Dat gaat niet in vijf minuten. Gelukkig ben ik vrij breed georiënteerd, ik weet van veel onderwerpen wel iets af. En ik ben een goede lezer, ik hou ervan om dossiers tot in detail te bestuderen.”

Mantelzorgvriendelijke werkgever
Een van de portefeuilles waar gedeputeerde Nielen zich mee bezighoudt is Personeel en Organisatie. “De Provincie Zeeland werkt opgavengericht, waardoor we voor ogen houden welk
maatschappelijk effect we met ons werk willen bereiken. Dat betekent ook dat we hebben bekeken hoe we beter tot uitvoering kunnen komen en niet alleen maar beleid maken. Ons werk moet zichtbaarder zijn. Daarvoor is het belangrijk dat medewerkers goed in hun vel zitten. Want daarmee kun je meer bereiken. Ik zeg altijd: mensen moeten goed beloond worden, ze moeten goede dingen doen en ze moeten dingen goed doen. Een van de manieren waarop we dat doen, is door werknemers de gelegenheid te bieden om mantelzorg te verlenen. Want als iemand ongerust is over de thuissituatie, kan die niet goed werken. We zijn daarom blij dat we in 2023 het
predicaat 'Mantelzorgvriendelijke werkgever’ hebben gekregen.”

Even op de koffie
Gedeputeerde Nielen houdt ook goed contact met de ondernemingsraad. “Ik heb inmiddels twee overleggen bijgewoond, maar ik leg ook op andere plekken mijn oor te luisteren. Soms ga ik naar een afdeling, even op de koffie en horen wat er speelt. Het is goed om af en toe je gezicht te laten zien en
toegankelijk te zijn. Vroeger werkten mensen dertig jaar in dezelfde functie. Dat is niet meer zo, de arbeidsmarkt is erg veranderd. Daar moet je je als organisatie ook op inrichten.”

Altijd in beweging
“Provincie Zeeland altijd in beweging betekent voor mij dat veel dossiers niet in beton zijn gegoten, ze zijn dynamisch van aard. Daarvoor heb je een dynamische organisatie nodig. 
  

Visgerecht dinerPaard met ingevlochten manen