Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Groen ondernemen

Terug naar navigatie - Groen ondernemen

De Provincie Zeeland onderneemt verschillende initiatieven om haar organisatie verder te verduurzamen. Het gebruik van herbruikbare kantoorbekers helpt de hoeveelheid restafval te verminderen. Sinds 1 januari 2024 gebruiken we geen wegwerpbekers meer en krijgt iedereen een herbruikbare beker van bio polypropyleen. Daarnaast wil de Provincie Zeeland haar CO2¬uitstoot verminderen en uiteindelijk klimaatneutraal worden. We brengen ons energieverbruik omlaag, maken gebruik van elektrische auto’s en bij aanbestedingen letten we op het verbruik van onze leveranciers.

Ook heeft de Provincie Zeeland aandacht voor lokale inkoop, gezonde producten en inkoop via de korte keten, dus met zo min mogelijk tussenhandelaren. Dit hebben we in 2020 afgesproken in de Green Deal Eten uit de korte keten. Doel van deze Green Deal is dat de provincies zich inzetten voor meer lokaal geproduceerde producten in de bedrijfscatering. In 2020 is bij alle deelnemende partijen vastgesteld in welke mate er lokaal werd ingekocht. Eind 2023 is die meting herhaald. Hieruit blijkt dat de bedrijfscateraar van de Provincie Zeeland erg hoog scoort bij de inkoop in Nederland (98%). Dit is het hoogste van alle provincies. We hebben ook aandacht voor lokale inkoop en de inkoop van producten uit de Schijf van Vijf.

Collega's Danielle en Adrie

In april 2023 is voor de Provincie Zeeland een nieuw afvalplan opgesteld. Dat moet ervoor zorgen dat provinciemedewerkers minder afval produceren. En dat door afval goed gescheiden in te zamelen deze grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Daarmee dragen we bij aan de duurzame
ontwikkelingsdoelen die we stellen. Adrie van Belzen, allround servicemedewerker en Daniëlle Van der Horst-van Zalen, projectsecretaris facilitair leiden dat in goede banen.

Het grote aantal partijen dat zich met het afval bezighield was aanleiding om het afvalbeleid van de Provincie Zeeland eens onder de loep te nemen, vertelt Daniëlle. “We hadden overal leveranciers voor. Een extern bedrijf die de handdoekjes kwam ophalen, een ander voor het oud papier en weer een ander voor de frituurolie. Dat waren wel zes of zeven partijen. Dat wilden we terugbrengen tot een of twee. Uiteindelijk kozen we voor afvalverwerker Renewi. Dat bedrijf haalt nu al het afval op en verwerkt het.”

Nulmeting
In het afvalplan staat welke afvalstromen er zijn binnen de Provincie Zeeland. Maar ook hoe we die kunnen verminderen en wat dat betekent voor het ophalen en verwerken. “Uit een nulmeting in maart 2023 bleek dat we ons afval veel beter kunnen scheiden. Zo’n 70 procent van het restafval hoorde eigenlijk in een andere afvalstroom thuis. Dat konden we makkelijk verbeteren. In december hebben we een nieuwe meting gedaan. Daar zat wel wat verbetering in, maar nog niet genoeg. We moeten onze medewerkers hier bewust van maken, om beter op te letten wat in welke bak hoort.”

Minder afvalbakken
Binnen de gebouwen van de Provincie Zeeland staan nu ook minder afvalbakken, die bovendien kleiner zijn dan de oude.“Elke afvalstroom heeft zijn eigen kleur”, vertelt Adrie. “Boven de bakken hangt een bord waarop staat wat waarin moet. Maar we halen er nog genoeg uit wat er niet in hoort.” Daniëlle: “Sommige collega’s vinden ook dat er te weinig bakken zijn. Maar we willen naar minder afval, dus we gaan geen bakken bijplaatsen. Het vraagt wel wat van de collega’s, maar het zal wennen. Tenslotte scheiden we thuis toch ook ons afval.”

Eigen koffiebeker
Sinds 1 januari 2024 zijn kartonnen koffiebekers verboden en heeft elke medewerker een eigen beker gekregen. Dat scheelt een hele afvalstroom, vertelt Adrie: “Die koffiebekers vormden het grootste deel van het restafval. Globaal gingen er per week 2000 bekertjes doorheen.” Het bedrijfsrestaurant gebruikt bovendien geen wegwerpbordjes en -bestek meer. “Medewerkers mogen de porseleinen bordjes niet meenemen naar hun kamer. Dat is een van de redenen dat ze steeds vaker in het bedrijfsrestaurant en de ontmoetingsruimtes eten. Toch wonderbaarlijk hoe snel dat ging.”

Voorbeeldrol
Daniëlle en Adrie hopen de stroom restafval in 2024 terug te brengen tot 23 procent. “Het scheelt natuurlijk enorm dat we geen koffiebekertjes meer in het restafval hebben. Bovendien propten veel medewerkers ook fruitafval en servetjes in die bekertjes. Dus als je dat goed scheidt, komen we een eind in de buurt. Hierin hebben we hebben als Provincie Zeeland ook een voorbeeldrol.”

Altijd in beweging
Herkennen Adrie en Daniëlle zich in het thema van dit sociaal jaarverslag ‘Provincie Zeeland altijd in beweging’? Adrie: “Heel letterlijk zelfs. Of het nou een verhuizing is, een verbouwing of afvalscheiding er gebeurt hier genoeg.” Daniëlle: “We zijn dan ook een echte doe-afdeling. Als er in de organisatie iets verschuift, zijn wij degenen die het praktisch uitvoeren.

“Dat betekent dat iedereen nu elektrisch rijdt. Behalve de wagens van de weginspecteurs die voor het onderhoud van de wegen zorgen.”

Terug naar navigatie - “Dat betekent dat iedereen nu elektrisch rijdt. Behalve de wagens van de weginspecteurs die voor het onderhoud van de wegen zorgen.”

 

Mario Corthals is technisch medewerker en heeft enkele zeer uiteenlopende taken binnen de Provincie Zeeland. Eén ervan is het beheer van het wagenpark van de Provincie Zeeland.

In 2023 zorgde Mario ervoor dat alle provinciale dienstauto’s, zoals de auto’s van Gedeputeerde Staten, elektrisch zijn geworden. In totaal gaat het om een kleine zestig auto’s. “Dat betekent dat iedereen nu elektrisch rijdt. Behalve de wagens van de weginspecteurs die voor het onderhoud van de wegen zorgen.” Het plan om alle auto’s te vervangen door elektrische exemplaren stond in het coalitieakkoord van het college van Gedeputeerde Staten in 2019-2023.

Laadpalen
De dienstauto’s zijn beschikbaar voor provinciemedewerkers die buiten kantoor moeten zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daarnaast kunnen ze deelauto’s gebruiken, die de Provincie Zeeland huurt via Onze Auto. “Op alle veertien steunpunten van de Provincie Zeeland zijn in 2023 laadpalen neergezet, net als rondom de Abdij in Middelburg, bij de nautische centrale en bij de Westerschelde ferry.”

Tussenoplossing
De Provincie Zeeland moet volgens de klimaatafspraken in 2050 vrijwel geheel energieneutraal zijn. “Daar zijn we goed mee op weg en maken goede stappen. We zijn nu nog bezig op onze steunpunten zonnepanelen aan te leggen, waardoor we weer een stukje verder zijn.” Alleen de auto’s van de weginspecteurs rijden vooralsnog op diesel. “We hebben nog niet de mogelijkheid om elektrische 4x4 auto’s aan te schaffen. Die zijn er al wel in de Verenigde Staten, maar nog niet in Europa. Ik denk dat dat binnen vijf jaar gaat lukken. De Provincie Zeeland leaset in de tussentijd zes weginspecteurauto’s die op biodiesel rijden. Dat is al beter, maar het is een tussenoplossing om tijd te kopen voor de elektrische auto’s.”

Altijd in beweging
‘Provincie Zeeland altijd in beweging’ staat voor Mario voor zijn steeds veranderende werkterrein. “Ik kom uit technisch beheer, onderhoud en nieuwbouw en doe nu ook het wagenpark erbij. Daarnaast ben ik vanaf 2016 bij het project Waterdunen in Zeeuws-Vlaanderen aangesloten, wat nu zo goed als klaar is. Dus in beweging betekent voor mij dat ik binnen de Provincie Zeeland steeds weer aan nieuwe projecten mag meewerken. En dat is zeer afwisselend. 

Collega Mario bij een elektrische leenauto