Lerende organisatie

Goed werkgeverschap

Terug naar navigatie - Goed werkgeverschap

Ons personeelsbestand blijft in beweging. Het afgelopen jaar verwelkomden we 83 nieuwe collega’s.
Naast natuurlijk verloop gaan er de komende jaren ruim 90 collega’s met pensioen. We zoeken daarom actief op de arbeidsmarkt en investeren in studenten. We zetten in op goed werkgeverschap. We willen een organisatie zijn waar iedereen zich welkom voelt. Waar we ieders ontwikkeling ondersteunen. Zo moedigen we collega’s aan om hun talent te ontwikkelen. Daarvoor bieden we een ruim scholingsaanbod en een eigen e¬academy. Iedereen beschikt daarnaast over een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidsbudget. Dit is in te zetten voor: loopbaan, leren en ontwikkelen, een gezonde balans tussen werk en privé en gezondheid en vitaliteit. We helpen de combinatie werk en Mantelzorg te ondersteunen. Hiervoor ontvingen we in 2023 het predicaat mantelzorgvriendelijke organisatie. En we zorgen voor een gezonde werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden.

Collega Wilmy

Wilmy Nevels-Gouverneur is een van de drie interne vertrouwenspersonen binnen de Provincie Zeeland. Daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon, waar medewerkers van de Provincie Zeeland terecht kunnen met vragen of klachten.

Wilmy is sinds eind 2023 vertrouwenspersoon. “In de zomer van 2023 heb ik een opleiding gevolgd tot vertrouwenspersoon. Het leek mij een interessante opleiding naast mijn huidige werk. Ik werk als kabinetschef van de commissaris van de Koning en directeur van de Roosevelt Foundation. Toen ik met de opleiding bezig was, ontstond het idee om intern vertrouwenspersoon te worden. Toevallig was er net een vertrouwenspersoon met pensioen gegaan en vervolgens heb ik gereageerd op deze rol. Als kabinetschef ben ik vrij herkenbaar en sta ik wat meer op afstand van de andere afdelingen. Ik denk dat dat een meerwaarde kan zijn in mijn rol als vertrouwenspersoon.”

Vertrouwelijke gesprekken
Wilmy was op voorhand niet van plan om intern vertrouwenspersoon te worden. “Binnen de Provincie Zeeland hebben we allemaal een persoonlijk opleidingsbudget. Als kabinetschef adviseer ik de commissaris van de Koning bij zijn Rijkstaken. Zoals advisering rondom burgemeestersbenoemingen en andere burgemeesterszaken, de relatie met het Koninklijk Huis, ambassadeursbezoeken en koninklijke onderscheidingen. Dat zijn over het algemeen heel vertrouwelijke zaken. Burgemeesters lopen ook wel eens ergens tegenaan, waarover je heel vertrouwelijke gesprekken moet voeren. Dus ik dacht: ik ga de opleiding tot vertrouwenspersoon doen. Dat geeft mij wellicht handvatten die ik nu niet heb. En misschien kan ik wel wat betekenen voor collega’s die met mij over bepaalde dingen in gesprek willen. Ik ben veel op de Abdij en daarmee makkelijk aanspreekbaar.”

Training omgangsvormen
Afgelopen jaar heeft zo’n zestig procent van de provinciemedewerkers een training omgangsvormen en integriteit gevolgd. “Dat was een wens van de directie. Een training, waarbij medewerkers aan de hand van filmpjes discussieerden over ongewenste omgangsvormen en integriteit. Die training heeft de zichtbaarheid van de vertrouwenspersonen en de aandacht voor ongewenst gedrag vergroot. We overwegen de training in het vervolg in kleinere groepjes aan te bieden. Zo kunnen medewerkers echt met elkaar in gesprek gaan. En kunnen we hen handvatten geven hoe ze kunnen handelen, door situaties te bespreken die ze in hun dagelijks werk tegen komen.”

Op de agenda
De vertrouwenspersonen van de Provincie Zeeland merken dat medewerkers hen beter weten te vinden, zegt Wilmy. “Vaak is dat om eens ergens over van gedachten te wisselen of te kunnen klankborden. We vinden het van belang dat collega’s in gesprek kunnen gaan met ons als in- en externe vertrouwenspersonen. Dat zouden medewerkers ook onderling meer mogen doen. Een paar jaar geleden hebben we aanbevolen om het onderwerp integriteit bij elk overleg op de agenda te zetten. Dat kan ook met ongewenste omgangsvormen. Er hoeven daarvoor geen ernstige dingen aan de hand te zijn. Door af en toe met elkaar in gesprek te gaan, hou je het onderwerp levendig.”

Altijd in beweging
“Het thema ’Provincie Zeeland altijd in beweging’ spreekt mij enorm aan. Het betekent voor mij dat je je altijd blijft ontwikkelen. Ik heb gekozen voor een opleiding, al had ik al best wel een drukke baan. Maar ik wil me op deze manier, in mijn persoonlijke ontwikkeling, inzetten voor mijn collega’s en de organisatie. Om zo samen weer verder te komen. 

Collega's Lize en Dorinda

Dorinda Verhage en Lize Verstegen werken in verschillende functies aan het personeelsbeleid van de Provincie Zeeland. Dorinda is coördinator diversiteit en inclusie en adviseur HR en arbeidsmarkt. In die rol is ze vooral bezig met nieuwe initiatieven aanjagen, zoals het traineeprogramma om jong talent binnen te halen. Lize is als projectondersteuner personeel & organisatie druk met het wegwijs maken van nieuwe medewerkers en het interne opleidingsaanbod.

Een van de thema’s waarop ze samenwerken, is diversiteit en inclusie. Lize doet dat bijvoorbeeld door het geven van training rolstoelvaardigheden aan collega’s. “Ik zit zelf al mijn hele leven in een rolstoel en kan er alles mee. Om collega’s te laten ervaren hoe het is om afhankelijk te zijn van een rolstoel, organiseerde ik een rolstoeltraining in en om de Abdij. Daarbij kwamen we ook door ons bedrijfsrestaurant. En toen bleek, wat ik al wist natuurlijk, dat de broodjes veel te hoog lagen. Daar kun je vanuit je rolstoel niet bij. Dat heeft wel effect gehad, want even later lagen de broodjes twintig centimeter lager. Daarna is de training rolstoelvaardigheden opgenomen in ons interne opleidingsaanbod.”

Kijken wat wel kan
Een belangrijk doel van de training rolstoelvaardigheden is bewustwording. “Bewustwording en educatie is een van de pijlers van ons beleid voor diversiteit en inclusie”, vertelt Dorinda. “Daarnaast willen we een aantrekkelijke en inclusieve werkgever zijn. Zo willen we nog meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.” Dat laatste lukt al vrij goed, zegt Lize. “We hebben zo’n 25 collega’s met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Het is verplicht om als werkgever beleid te hebben op dit thema. Maar wat we vooral belangrijk vinden, is dat je kunt zijn wie je bent. We kijken naar wat wel kan en proberen het werk om de persoon heen te organiseren. Als dat lukt, zijn we allemaal blij.”

Afspiegeling
De Provincie Zeeland probeert in haar personeelsbestand een afspiegeling te zijn van de Zeeuwse arbeidsmarkt. Om jong talent van diverse achtergronden binnen te halen, biedt de Provincie Zeeland een traineeprogramma aan. De trainees volgen een programma van achttien maanden. Zo leren ze verschillende onderdelen en werkzaamheden van de Provincie Zeeland kennen. Dorinda: “Al zijn we al best divers, we scoren nog laag op andere etnische achtergronden. Het zou mooi zijn als we ook daarin wat meer divers worden. Daarvoor gaan we onder andere naar scholen, om de Provincie Zeeland als werkgever bekender te maken. En we merken al aan onze stagiairs dat dat enig effect heeft.” De Provincie Zeeland werkt daarnaast aan een gendergelijkheidsplan. “Als werkgever willen we laten zien dat we moeite doen om de man-vrouwverhouding in evenwicht te brengen.”

Voorbeeldrol
Maatregelen voor meer inclusie en diversiteit zijn deels wettelijk ingegeven. Maar ook door de voorbeeldrol die we als Provincie Zeeland hebben. Lize: “Eerder koos je bij elke sollicitatie voor de beste CV. Nu kijken we meer naar wat een persoon kan, ook als die misschien niet precies in het plaatje past.” Maar gaat de Provincie Zeeland dan niet meer voor de beste kandidaat? “Wat voor jou de beste is, hoeft dat voor mij niet te zijn”, zegt Dorinda. “Iedereen kijkt vanuit zijn eigen achtergrond. Daarom ben ik blij met de nieuwe wet die hopelijk in 2024 wordt aangenomen. Hierdoor zal iedereen kandidaten gaan beoordelen aan de hand van objectieve criteria.”

Altijd in beweging
Dorinda: “Ik zoek altijd nieuwe manieren en oplossingen in mijn werk. Ik zou ook niet zonder die beweging en uitdaging kunnen.” Lize: “Ik vind het heel leuk dat we binnen de Provincie Zeeland werken met opdrachten. Daardoor heb je telkens de kans om van werk te veranderen binnen dezelfde organisatie. Zo blijft iedereen die dat wil in beweging.

Collega's Marianne, Sabine en Larissa

Marianne de Visser-Klerkx, Sabine Verwei en Larissa Smulders werken alle drie bij team evenementen van de Provincie Zeeland. Marianne en Sabine zijn projectmedewerkers en Larissa loopt er stage. Alle drie kwamen ze uit andere delen van de organisatie en maakten ze binnen de Provincie Zeeland een carrièreswitch.

Sabine begon in 2006 als receptioniste, vertelt ze. “Daarna heb ik gewerkt als afdelingssecretaresse en ondersteuner bij de Omgevingsvisie en slimme mobiliteit. Sinds vorig jaar ben ik onderdeel van team evenementen. Daar organiseer ik bijeenkomsten, haal ik informatie op bij collega’s en stel ik uitnodigingen op.” Marianne begon in 2019 als secretaresse voor Gedeputeerde Staten. “In het begin was ik vliegende keep voor alle gedeputeerden. Maar na een tijdje gaf ik aan dat ik liever voor één gedeputeerde wilde werken. Dat heb ik een tijdje met veel plezier gedaan, tot een vacature bij team evenementen voorbij kwam. Dat leek me altijd al interessant.” Larissa werkt al zeven jaar bij de Provincie Zeeland. Eerst als serveerster en later ook bij de receptie. “En nu ben ik bezig met de opleiding medewerker evenementenorganisatie. Eén dag in de week loop ik stage bij team evenementen.”

Evenementen
Team evenementen organiseert vooral de bestuurlijke bijeenkomsten, vertelt Marianne. “Dus netwerkbijeenkomsten waar gedeputeerden en de commissaris van de Koning bij betrokken zijn. Dat zijn onder andere de nieuwjaarsbijeenkomst, uitreiking van de Four Freedoms Awards (FFA), Oesterontmoeting en de Zeeuwse Dag in Den Haag. Tijdens die dag gaan we met ons team naar Den Haag. In perscentrum Nieuwspoort maken we alles gereed. De foyer en zalen toveren we om tot een mooie Zeeuwse ruimte. Tijdens het event zelf zijn we gastvrouw. We werken hierbij samen met de projectleider, maar ook met externe partijen zoals het Regiobureau, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en met Nieuwspoort.” Marianne heeft vorig jaar samen met collega Jos de sportdag voor alle collega’s georganiseerd. “Dat vond ik erg leuk om te doen. Bij dit soort evenementen kunnen we zelf de projectleidersrol oppakken en de lijnen uitzetten. Ook de eindejaarsbijeenkomst voor het personeel hebben Jos en ik samen georganiseerd. Erg leuk om te doen!”

Veel energie
De overstap naar een ander team binnen de Provincie Zeeland ging voor alle drie vrij moeiteloos. “Je ziet een leuke vacature en je overlegt met je leidinggevende”, zegt Marianne. “We kregen allemaal te horen: als je dat leuk vindt, moet je dat zeker doen. Het wordt echt wel gestimuleerd.” Sabine: “Mijn leidinggevende wist al dat ik dit werk wilde doen. Vanuit mijn werk bij de Omgevingsvisie was ik al betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten. Organiseren vond ik het leukste onderdeel van mijn werk. Als je lang naar een bijeenkomst hebt toegewerkt en die dag perfect verloopt, geeft dat veel energie.”

Samenwerken
Ook Larissa werd aangemoedigd om verder te kijken en haar ambities te volgen binnen de organisatie. “Mijn leidinggevende zegt altijd: zeker nu je nog jong bent, moet je de mogelijkheden gebruiken. Als deze stage is afgerond, moet ik nog ongeveer een jaar studeren. In de toekomst wil ik graag aan de slag binnen dit team, want het werk bevalt me goed.” Ook Marianne en Sabine zijn blij met de stap die ze hebben gemaakt. “Het werk is wat ik had gehoopt”, zegt Marianne. “Ik vind het fijn om samen te werken met collega’s. Zo is er bij het organiseren van de sportdag contact met collega’s die meehelpen om deze dag tot een succes te maken. De collega’s van de afdeling Facilitair en Repro/Prepress doen veel voor ons. Als een event geslaagd is, dan is dat zeker ook dankzij hen.” Sabine: “Contact en werken met verschillende mensen heb ik altijd leuk gevonden. Dat heb je in deze functie continu.”

Altijd in beweging
Wat betekent ‘Provincie Zeeland, altijd in beweging’ voor Larissa, Marianne en Sabine? Larissa: “Zeker als ik bij de receptie zit, zie ik veel nieuwe collega’s langskomen. We werken binnen de Provincie Zeeland met verschillende opdrachten. En ik heb het idee dat er veel beweging is binnen functies en opdrachten. Het wordt echt gestimuleerd om verder te kijken.” Sabine: “Ik was eerst vrij honkvast. Maar de afgelopen twee jaar ben ik flink in beweging geweest. En ik zie ook bij andere collega’s veel beweging. De meeste opdrachten waarin we werken, zijn voor drie jaar. En als een opdracht afloopt, kun je weer op zoek naar iets anders.” Marianne: “Er wordt bij de Provincie Zeeland echt op gelet dat het juiste talent op de juiste plaats komt.”