2023 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

Terug naar navigatie - Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
FTE 2023 2022  2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 610,4 592,5 543,9 522,9 512 500
Statengriffie 7,3 8,3 9,7 8,4 6,8 6,8
Rekenkamer 1,8 1,8 2,2 2,2 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2023 2022  2021 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 708 693 643 624 595 564
Statengriffie 8 10 11 10 8 8
Rekenkamer 2 2 3 3 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020/2021/2022/2023

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw
Aantal medewerkers 2023 2022  2021 2020 2019 2018
Tot 25 jaar 11 15 12 12 15 12
25 tot 35 jaar 118 101 88 76 61 53
35 tot 45 jaar 124 125 114 117 113 109
45 tot 55 jaar 178 168 156 154 176 188
55 tot 65 jaar 259 268 274 275 240 211
65 jaar en ouder 28 28 13 3 1 2

Stages

Terug naar navigatie - Stages
Aantal stagiairs 2023 2022  2021 2020 2019 2018
VMBO 4 2 1 1 0 1
MBO 5 11 7 3 4 10
HBO 24 23 15 17 27 13
WO 6 4 10 3 4 6

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
  2023 2022  2021 2020 2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) 3,6 3,1 4,0 2,8 3,3 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 6,3 5,8 8,2 5,9 7,1 7,9

Individueel keuzebudget

Terug naar navigatie - Individueel keuzebudget
x €1.000 2023 2022 2021 2020 2019
Uitbetaald als salaris € 6.986 € 6.402 € 5.972 €  5.561 € 5.281
Kopen verlof

€ 671

€ 528 € 364 € 242 € 444
Contributie lidmaatschap vakbond € 15 € 17 € 17 € 16 € 14
Werkgeversgedeelte pensioenpremie onbetaald verlof € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Opleiding en ontwikkeling € 4 € 16 € 11 € 15 € 12
Aanvullende reiskosten woon-werkverkeer € 170 € 136 € 90 € 266 € 262
Aanschaf fiets, accessoires en verzekering € 131 € 116 € 162 € 160 € 51

Verzuim

Terug naar navigatie - Verzuim
  2023 2022 2021 2020 2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 4,4 4,4 3,7 2,85 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 4,0 4,3 3,6 2,8 2,4 3,7

Meldingen vertrouwenspersoon

Terug naar navigatie - Meldingen vertrouwenspersoon

 

  2023 2022  2021 2020 2019 2018
Aantal meldingen bij een vertrouwenspersoon 22 17 4 2 0 2

We zien dat het aantal meldingen vertrouwenspersoon gestegen is. Mogelijk komt dit doordat we als organisatie afgelopen jaar actief aandacht hebben besteed aan dit onderwerp. De meldingen zijn in goed overleg positief afgerond.