Elmar en Luuk aan het woord

Elmar en Luuk aan het woord

Terug naar navigatie - Elmar en Luuk aan het woord

 

Luuk en Elmar

Beste lezer,

Onze organisatie is altijd in beweging en ontwikkelt zich elke dag om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te doen. Dat is niet nieuw, dat doen we al jaren. Onze medewerkers maken daarin iedere dag het verschil. Door intern, maar ook extern samen te werken aan de maatschappelijke opgaven waar we in Zeeland voor staan.

In dit Sociaal Jaarverslag 2023 staan uiteraard cijfers, over de leeftijdsopbouw bijvoorbeeld en over collega’s die kwamen en gingen, maar je leest vooral wat werken bij Provincie Zeeland betekent. Zo lees je over Laura die werkt aan een plan voor het inrichten van het programmabureau Uitvoering en integrale gebiedenaanpak. Over Danielle en Adri die zich bezighouden met afvalstromen in onze organisatie. En over Wilmy, Marianne, Sabine en Larissa die (deels) ander werk zijn gaan doen binnen de organisatie en dus letterlijk in beweging kwamen.

Onze omgeving is ook altijd in beweging. En die beweging heeft invloed op ons werk. Internationale en landelijke ontwikkelingen vinden in Zeeland hun weerslag. Of het nou om stikstof gaat, PFAS, wonen, natuur, mobiliteit, klimaat of de energietransitie. En dus vind je – onder andere – die onderwerpen ook terug in het nieuwe coalitieakkoord Met Zeeland, voor Zeeland!, dat afgelopen jaar na de Provinciale Statenverkiezingen van maart het licht zag. Hiermee zijn nieuwe accenten gezet en bouwen we verder aan de toekomst van Zeeland. Onze medewerkers werkten afgelopen jaar hard aan onze wettelijke taken en maatschappelijke opgaven. We zijn trots op het werk dat er samen is verzet!

Elmar Franken – provinciesecretaris en algemeen directeur & Luuk Prevaes – directeur programma’s en projecten