1. Blz. 1 Sociaal jaarverslag 2022
  1. Blz. 2 Sociaal jaarverslag 2022
  2. Blz. 3 Onderwerpen
   1. Blz. 4 Luuk en Hans aan het woord
    1. Blz. 5 Luuk en Hans aan het woord
   2. Blz. 6 Samen werken aan het beste voor Zeeland
    1. Blz. 7 Samen werken aan het beste voor Zeeland
    2. Blz. 8 Werken voor Provincie Zeeland
   3. Blz. 9 Werken voor Provincie Zeeland
    1. Blz. 10 Werken aan wettelijke taken
    2. Blz. 11 "In het gebiedsprogramma kijken we naar natuur, bodem, landbouw, water en klimaat"
    3. Blz. 12 "Data is een kans en een noodzaak"
    4. Blz. 13 Werken aan maatschappelijke vraagstukken
    5. Blz. 14 "Provincie Zeeland werkt samen aan het tegengaan van ondermijning"
    6. Blz. 15 "We willen de bodem benutten, behouden en herstellen zodat Zeeland een gezonde bodem heeft van goede kwaliteit"
   4. Blz. 16 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
    1. Blz. 17 Duurzame ontwikkelingen en technieken
    2. Blz. 18 “Mijn werk is meer dan een rotonde aanleggen"
    3. Blz. 19 "Ik loop al 35 jaar door de gebouwen van het Abdijcomplex"
   5. Blz. 20 2022 in cijfers
    1. Blz. 21 Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
    2. Blz. 22 Verdeling man-vrouw
    3. Blz. 23 Leeftijdsopbouw
    4. Blz. 24 Verdeling dienstverbanden
    5. Blz. 25 Mobiliteit & Flexibiliteit
    6. Blz. 26 Stages
    7. Blz. 27 Externe inhuur
    8. Blz. 28 Individueel keuzebudget
    9. Blz. 29 Zorg- en ouderschapsverlof
    10. Blz. 30 Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet
    11. Blz. 31 Verzuim
    12. Blz. 32 Vergoeding woon-werkverkeer
    13. Blz. 33 Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget
    14. Blz. 34 Integriteitsmeldingen
    15. Blz. 35 Meldingen vertrouwenspersoon
    16. Blz. 36 Vragen aan de ondernemingsraad
   6. Blz. 37 Werken bij Provincie Zeeland
    1. Blz. 38 Verschillende generaties staan samen sterk voor onze provincie
    2. Blz. 39 "Jan en Ilse halen het beste in elkaar naar boven"
    3. Blz. 40 "We maken Zeeland economisch sterker"
    4. Blz. 41 "Mensen kijken mij soms raar aan als ik zeg dat ik in Utrecht woon en in Zeeland werk"
    5. Blz. 42 In contact met de omgeving
    6. Blz. 43 “Veel jongeren weten niet wat een Provincie allemaal doet"
    7. Blz. 44 “Social media is laagdrempelig en mensen kunnen makkelijk vragen stellen”
   7. Blz. 45 Medezeggenschap
    1. Blz. 46 “De ondernemingsraad is op stoom!”
   8. Blz. 47 Colofon
    1. Blz. 48 Colofon
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap