Luuk en Hans aan het woord

Luuk en Hans aan het woord

Terug naar navigatie - Luuk en Hans aan het woord

In het Sociaal Jaarverslag 2022 laten we graag zien wat werken bij Provincie Zeeland betekent. Hoe we ons inzetten om het beste te doen voor Zeeland en de Zeeuwen. Dit doen we in cijfers, maar vooral door onze medewerkers aan het woord te laten.

Zo lees je in ons jaarverslag de verhalen van verschillende medewerkers. Marko legde het eerste plastic fietspad in Zeeland aan bij de nieuwe rotonde in Ritthem. Kim en Olivier gingen in gesprek met jongeren over wonen in Zeeland tijdens het Zeeuws jongerenparlement. En Ruth en Miranda werken aan het terugdringen van stikstof en het herstellen van natuur. Ook in 2022 is er veel gebeurd. De oorlog in Oekraïne brak uit en zorgde voor strijd en ellende. Het zorgde voor inflatie en energieprijzen die omhoogschoten. En bij onderwerpen als stikstof, wonen en het klimaat staan we voor flinke uitdagingen. Uitdagingen die de mensen en organisaties in onze provincie raken.

We werken aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te verbeteren. Stikstof heeft ook invloed op de woningmarkt. Door het maken van afspraken willen we zorgen voor een goed woningaanbod dat aansluit op behoefte van onze inwoners. Ook het klimaat verandert en de weersextremen nemen toe. De maatregelen die nodig zijn om hiermee om te gaan raken mensen en organisaties.

Naast alle wettelijke taken die we hebben vormden deze onderwerpen in 2022 een belangrijk deel van ons werk. En ze zullen dat de komende jaren ook blijven doen. Terugkijkend op 2022 zijn we trots op wat we samen met onze omgeving hebben bereikt. We blikken er in ons jaarverslag graag met je op terug!

Waarnemend Provinciesecretaris – algemeen directeur, Luuk Prevaes
Directeur programma’s en projecten ad interim, Hans van der Togt 

Maart 2023

Waarnemend Provinciesecretaris en algemeen directeur Luuk Prevaes (links) en Directeur Programma's projecten ad interim Hans van der Togt op het Abdijplein