Werken bij Provincie Zeeland

Verschillende generaties staan samen sterk voor onze provincie

Terug naar navigatie - Verschillende generaties staan samen sterk voor onze provincie

Personeelsbestand en ontwikkeling
De agenda van onze organisatie ontwikkelt zich in snel tempo. De samenstelling van ons personeelsbestand doet dat ook. Dat is nodig om ook in de toekomst onze maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren. De afgelopen jaren investeerden we al fors in het aantrekken van nieuwe collega’s. Het hybride werken (thuis en op kantoor) biedt kansen om ook buiten Zeeland werknemers aan te trekken. Zoals Jurriaan Koning die in Utrecht woont en werkt in Zeeland. Hoe hij dit ervaart lees je in dit hoofdstuk. 

Sinds 2018 hebben we meer dan 250 nieuwe medewerkers welkom geheten. De komende vijf jaren gaan er ook meer dan 100 medewerkers met pensioen. In onze organisatie werken op dit moment veel verschillende generaties met elkaar samen. In het dagelijks werk zorgen we ervoor dat kennis wordt overgedragen. Zo werkten Jan Maljaars en Ilse Deurwaarder samen aan het project Waterdunen. Jan werkte al tientallen jaren bij de Provincie toen Ilse bij de Provincie kwam werken. Lees hieronder hun verhaal. Of benieuwd wat een Adviseur Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling in onze organisatie doet? Anaïs Lensen vertelt je er meer over. 

"Jan en Ilse halen het beste in elkaar naar boven"

Terug naar navigatie - "Jan en Ilse halen het beste in elkaar naar boven"

Jan Maljaars, Programmamanager voor grote projecten en Ilse Deurwaarder, Projectleider kwamen elkaar tegen tijdens het project Waterdunen. Waterdunen is een combinatie van een kustversterking en de aanleg van een natuur- en recreatiegebied in West-Zeeuws-Vlaanderen. Provincie Zeeland heeft dit samen met de gemeente Sluis, het waterschap Scheldestromen, het recreatiebedrijf Molecaten en de natuurbeheerder de Stichting Zeeuws Landschap gedaan. Jan is als dan al tientallen jaren in dienst bij Provincie Zeeland. Ilse was toen nog op inhuur basis bij de Provincie werkzaam. Binnen het team hadden ze elkaar snel gevonden en zonder het ooit echt te benoemen werden ze werkmaatjes van elkaar. Jan heeft in de afgelopen periode zijn kennis en taken aan Ilse overgedragen zodat zij steeds meer taken van hem overnam.

“Rond 2017 begon onze samenwerking. Het liep toen niet zo goed met het project Waterdunen. Er was min of meer een patstelling tussen de betrokken overheden en daardoor dreigde het project vast te lopen. De overheden waren het er niet over eens wie wat ging doen. Dat kwam omdat Waterdunen met financiële tegenvallers te maken had, dat lag politiek erg gevoelig en legde druk op de samenwerking tussen de betrokken partijen”, vertelt Jan.

Ilse zat al een jaar bij het project Waterdunen toen Jan erbij kwam. “Ik wilde programmamanager worden, maar wilde wel toestemming om de problemen op mijn manier aan te pakken”, vertelt Jan. “Ook wilde ik duidelijkheid in de taakverdeling en met een vaste groep gemotiveerde collega’s werken aan het project. Daar hoorde Ilse bij.” Ilse: “Het is altijd heel natuurlijk gegaan, het is nooit zo gegaan als; ‘Hier is Jan en je moet van hem leren.’ Het ging als vanzelf, als twee collega’s die elkaar ondersteunden. Jan: “Ilse zei steeds vaker; “Ik neem dat wel van je over of ik doe dat anders wel.” “Daar geniet ik van, dat mensen doorgroeien en steeds meer het voortouw nemen.”

Zowel het project Waterdunen als de samenwerking tussen Jan en Ilse liep steeds beter. Ilse: “Jan zorgde ervoor dat we als team een doorstart konden maken en de overleggen met andere partijen beter verliepen.” Langzamerhand liet Jan steeds meer zaken over aan Ilse. Intern werd Ilse de voorzitter van het kernteam. Ook het voorzitterschap van de externe ambtelijke projectgroep nam zij voor haar rekening.

Begin 2023 is het project Waterdunen zo goed als afgerond en is het beheer overgedragen aan de stichting Het Zeeuwse Landschap. Jan en Ilse kijken terug op een fijne tijd samen en zeker ook met het hele team. Ilse: “Tijdens een cursus ‘Samenwerken in complexe situaties’ realiseerde ik mij hoeveel ik geleerd heb van Jan. Ik herkende veel overeenkomsten tussen de cursusvoorbeelden en de woorden en het handelen van Jan.” Jan: “Ik heb het altijd dapper gevonden hoe snel Ilse de verantwoordelijkheid nam. Dat zorgde voor bewondering. Ilse had ambitie om te groeien en zij heeft ook inhoudelijk haar stempel gedrukt op de inrichting van het natuur- en recreatiegebied! Zij kan daarin met tact en respect heel overtuigend handelen.”

Jan en Ilse zien het samenwerken in een team net als volleyballen. Je moet daarbij samen de bal hoog houden, maar ook in positie blijven en op elkaar letten. Jan en Ilse halen als teamspelers het beste bij elkaar naar boven! Ilse: “Natuurlijk heb je ook tijdens zo’n project wel eens heftige periodes. We hebben soms wel stevige discussies gehad, maar dat maakt elkaar alleen sterker. We pakken sommige dingen anders aan. Een heel praktisch voorbeeld: Ik schrijf altijd eerst de besluiten op en dan de achtergrond bij een nota naar Gedeputeerde Staten en Jan doet het net andersom. Ik kijk meer naar details, Jan meer naar de grote lijnen.”

Afgelopen zomer zou Jan met pensioen gaan, maar er kwam nog een interessant project voorbij waar hij een belangrijke rol in kan spelen voor een jaar. Jan: “Het leek mij een mooie uitdaging en ik vroeg aan Ilse voordat ik de opdracht aannam of zij met mij mee wilde doen.” Ilse: “Ik moest er wel even om lachen. Ik weet dat Jan aan de ene kant wel wil stoppen, maar aan de andere kant vindt hij het ook fijn zijn ervaring in te brengen.” Jan: “Het is mooi om elkaar te helpen, elkaar te laten groeien en kennis over te dragen. Het is iets wat iedere organisatie zoveel mogelijk moet doen.”

Ilse & Jan: “Samenwerken in complexe situaties.”

Ilse en Jan lopen door de Reigerstraat in Middelburg

"We maken Zeeland economisch sterker"

Terug naar navigatie - "We maken Zeeland economisch sterker"

Commissie Balkenende adviseerde in 2016 meer te investeren in de economie van Zeeland. Zeeland liep achter op andere provincies als je keek naar de economische ontwikkeling. Het Rijk, de Provincie Zeeland en alle Zeeuwse gemeenten zorgden daarom voor een fonds om zo Zeeuwse ondernemers een steuntje in de rug te geven. Een team van Provincie Zeeland toetst de aanvragen voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling. Een van de adviseurs is Anaïs Lensen. Zij bekijkt de aanvragen voor de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Anaïs vertelt: ”Het doel van deze subsidie is de structuur versterken van de Zeeuwse economie, door innovaties en ontwikkeling van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden binnen Zeeuwse sectoren te stimuleren.” De regeling loopt nu al bijna vijf jaar. De regeling werkt en zal mogelijk verlengd worden. “We hebben steeds openstellingen voor haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten van een aantal maanden. De Human Capital Agenda, een thematische openstelling, is ook een onderdeel vanwege de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment. Dit proberen we ook aan te pakken”, aldus Anaïs.

Naar iedere aanvraag wordt goed gekeken. Geïnteresseerden worden doorverwezen naar Impuls Zeeland. Zij bieden ondersteuning aan de aanvragers voor het ontwikkelen van hun projectplan voordat ze deze bij Provincie Zeeland indienen. Eenmaal ingediend wordt er gekeken of het plan  aan de voorwaarden voldoet. Zo moet de aanvrager in Zeeland gevestigd zijn en samenwerken met andere partijen waaronder één kennisinstelling. Daarna kijken de betrokken afdelingen van de Provincie Zeeland en een onafhankelijke deskundigencommissie nog eens naar de aanvraag. 

“Het gaat gemiddeld om een tiental aanvragen per openstelling, soms vallen er enkele af omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen. Van de aanvragen die over blijven gaan we kijken wie welke subsidie ontvangt. Soms vallen alle aanvragen binnen het budget.” 

“De uiteindelijke uitreiking van de subsidie vind ik het leukste. Een aanvraag komt binnen op papier en je moet deze toetsen en bekijken. Als je bij de uitreiking van het project bent komt het veel meer tot leven. Mensen zijn enthousiast en blij dat ze verder kunnen met hun ideeën. Op dat moment wordt het plan pas ‘echt’. Dat is erg mooi om te horen en te zien. Zo hebben we laatst een subsidie gegeven aan iemand die pasta gaat maken van reststromen die er in Zeeland zijn. Van eten dat anderen weggooien wordt nu een mooi en goed product gemaakt.“

Anaïs: “Het doel van subsidie is de structuur versterken van de Zeeuwse economie.”

Anais achter haar laptop in de ontmoetingsruimte van de Provincie Zeeland

"Mensen kijken mij soms raar aan als ik zeg dat ik in Utrecht woon en in Zeeland werk"

Terug naar navigatie - "Mensen kijken mij soms raar aan als ik zeg dat ik in Utrecht woon en in Zeeland werk"

Hij noemt zichzelf een atypische forens (reiziger): Jurriaan Koning, Adviseur Immaterieel Erfgoed bij de Provincie Zeeland woont in Utrecht en werkt in Middelburg. “Ik zag de vacature eind 2021 en kreeg er meteen zin in. Maar het was in Zeeland, best ver weg. Maar óók een leuke vacature. Twijfel al om. Een vriend zei dat Zeeland een mooie provincie was. Dus toen ben ik toch gaan kijken en solliciteren en werd daardoor nog enthousiaster.” En zo had Jurriaan een baan in Zeeland en een huis en vriendin in Utrecht.

Jurriaan begon parttime bij de Provincie Zeeland, maar werkt nu inmiddels fulltime. “Ik werkte hiervoor in Den Haag, maar het leek mij interessant om bij een overheid te werken en beleidsmatig te kijken naar erfgoed. Daarnaast is Zeeland een plek die ik minder goed ken. Ik vind het leuk om nieuwe omgevingen en mensen te leren kennen.”

Dankzij corona is thuiswerken in korte tijd veel normaler geworden. “Ik wilde wel binding met collega’s en het gebied. Daarnaast moet je ook bezoeken afleggen in de provincie. Ik ben nu maandag en vrijdag meestal thuis aan het werk en dinsdag, woensdag en donderdag ben ik in Zeeland. Dat geeft mij een goede werk-privé balans. Dat komt ook deels omdat ik twee nachten gebruik mag maken van het huis van vrienden waardoor ik maar één keer per week heen en weer reis.”

“Mensen kijken mij soms raar aan als ik zeg dat ik in Utrecht woon en in Zeeland werk. Maar het is een hele uitdagende baan die perfect bij mij past en ik heb het er voor over. Als beleidsadviseur op het gebied van cultuur en leefbaarheid houd ik mij veel bezig met het museumbeleid en het erfgoed in Zeeland. Daarnaast kijk ik voor een deel naar aantrekkelijker maken van Zeeland voor haar inwoners. Ik richt mij vooral op de mogelijkheden voor MBO studenten binnen Zeeland.”

Jurriaan geniet van de afwisseling in zijn werk. Jurriaan: “’s Morgens ben ik inhoudelijk bezig. Ik ben dan aan het schrijven achter mijn bureau. ‘s Middags sta ik bijvoorbeeld in een museum en spreek ik met mensen uit de cultuursector. Ik ben theoretisch bezig en ik bekijk ook de praktijk. Zo kun je het
verschil maken voor onze inwoners. Ik denk beleid uit achter mijn bureau en zorg dat subsidies op goede plekken terecht komen. Door subsidies kan Zeeland de mooie dingen behouden en bewaren. Van klein tot groot.”

Jurriaan geniet van alle nieuwe kennis en ervaringen die Zeeland hem geeft. Soms zorgt dat voor verrassingen. “In het begin was er wel af en toe verwarring collega’s zeiden bijvoorbeeld: “Laat maar doen.” En deden vervolgens niets! In Zeeland betekent het juist dat je het niet doet maar laat zitten. Daar ben ik inmiddels nu wel achter!”, lacht Jurriaan.

Jurriaan: “Ik merk wel dat het lastig is om er altijd te zijn, bij speciale gelegenheden in weekenden of avonden, daar moet je altijd wel een mouw aan passen. Maar ik voel niet de noodzaak om te verhuizen. Het gaat zo goed. Het bevalt mij prima. Fijn werk in Zeeland en mijn sociale netwerk in Utrecht.”

Jurriaan: “Ik wilde binding met collega's en het gebied.”

Jurriaan in een elektrische auto van de Provincie Zeeland

In contact met de omgeving

Terug naar navigatie - In contact met de omgeving

Belangrijk in ons werk is het in contact zijn met onze omgeving. Binnen onze organisatie werken we daarom in netwerken. Met andere overheden, bedrijven instellingen en inwoners werken we aan het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. We vinden de mening van jongeren belangrijk om mee te nemen in ons beleid. Lees bijvoorbeeld hoe Kim Snouwaert en Olivier Hanemaaijer in gesprek gingen met jongeren over wonen in Zeeland tijdens het Zeeuws jongerenparlement. En we zijn in contact met onze inwoners door bijvoorbeeld social media te gebruiken. Luana Goetheer en Merel Toorop-van Rens vertellen graag hoe zij social media inzetten in het werken voor Zeeland. 

“Veel jongeren weten niet wat een Provincie allemaal doet"

Terug naar navigatie - “Veel jongeren weten niet wat een Provincie allemaal doet"

Junior Communicatieadviseur Olivier Hanemaaijer en Communicatieadviseur Jongerenparticipatie Kim Snouwaert waren in 2022 de gezichten achter jongerennetwerk Jouw Zeeland. Zij organiseerden afgelopen jaar de tweede editie van het jongerenparlement voor jongeren van 15 tot 19 jaar.

De Provincie Zeeland begon het jongerennetwerk Jouw Zeeland vijftien jaar geleden voor jongeren tussen de twaalf en drieëntwintig jaar. Als antwoord op de wens meer Zeeuwse jongeren bij politiek en democratie te betrekken. De Provincie wil graag jongeren betrekken bij provinciaal beleid en laten meedenken over allerlei onderwerpen. In vijftien jaar tijd zijn er daarvoor allerlei jongerendebatten en denktanksessies gehouden. In 2021 organiseerde de Provincie voor het eerst een Zeeuws jongerenparlement. In november 2022 vond het tweede jongerenparlement plaats. 

“Het jongerenparlement vond begin november plaats, maar we zijn er bijna een jaar lang mee bezig geweest. Het begint met vragen als: over welke onderwerpen willen jongeren meepraten? Wat waren de reacties op het eerste jongerenparlement? Welke onderdelen moeten er in die twee dagen zitten?”, vertelt Kim. Het vorige jongerenparlement ging over klimaat en de arbeidsmarkt. ‘Wonen voor jongeren in Zeeland’ bleek een onderwerp dat jongeren bezighield, dus werd dat het thema van dit jaar.

Jongeren gaven na het eerste jongerenparlement aan graag meer afwisseling in het programma van de tweedaagse te willen. Kim en Olivier gingen daarmee aan de slag. Kim keek naar de grotere lijnen en onderhield de contacten. Olivier regelde de sociale media, maakte de uitnodigingen en posters. Sinds 1 maart afgelopen jaar zijn ze een topteam! “We werken veel samen en hebben dagelijks contact”, vertelt Kim. 

De twee dagen in november waren een succes. De jongeren kregen een presentatie van mensen uit de bouw en ze lunchten met de gedeputeerden. Ook bezochten ze drie plekken in Zeeland: het Scheldekwartier in Vlissingen, waar een groot nieuwbouwproject is, de Tiny houses nabij Sint Laurens en de Woongaard in Serooskerke, waar duurzame en ecologische woningen in aanbouw zijn. 

De tweede dag gaf een collega van Provincie Zeeland verder toelichting op de taken van de Provincie. De jongeren gingen die dag ook volop met elkaar in debat over thema’s rondom wonen. En samen met hoogleraar huisvestigingssystemen Peter Boelhouwer van de TU Delft formuleerden jongeren aanbevelingen voor de Provincie Zeeland.

Olivier: “Jongeren gaven duidelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat als mensen een huis kopen ze er ook zelf in gaan wonen. Daarnaast kwam het aanmoedigen om duurzaam te bouwen vaak ter sprake. Maar ook originelere ideeën, zoals om jong en oud samen te huisvesten en zo elkaar op verschillende terreinen te kunnen helpen.” Kim: “De jongeren waren erg enthousiast en kwamen met goede ideeën. Wij maken daar een overzicht van voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten.”

Olivier: “We ontvangen vaker studenten op de Abdij. Zo zijn er klassen uit het voortgezet onderwijs en het MBO dit jaar langs geweest om het Provinciespel te spelen. En we zien geregeld nieuwe jongeren aanschuiven bij denktanksessies en debatten. Ook bezoeken gedeputeerden scholen (GS in de klas) en onderhouden we nauwe contacten met docenten”, vult Kim aan. 

“Dit is mijn eerste baan. Vorige jaar viel ik zelf nog onder de doelgroep van Jouw Zeeland.”, vertelt Olivier. Als tiener wisten zowel Olivier al Kim niet precies wat een Provincie deed. Door Jouw Zeeland kunnen we jongeren meenemen in wat een Provincie doet. Kim: “Het is wel een uitdaging om jongeren bij het werk van de Provincie Zeeland te betrekken. We hebben nu meer dan 100 leden, maar we willen daar volgend jaar zeker meer van maken!”

Kim & Olivier: “De jongeren waren erg enthousiast en kwamen met goede ideeën.”

Olivier en Kim bij het Provinciespel in de Statenzaal

“Social media is laagdrempelig en mensen kunnen makkelijk vragen stellen”

Terug naar navigatie - “Social media is laagdrempelig en mensen kunnen makkelijk vragen stellen”

Binnen de oude muren van de Abdij zijn er steeds meer ambtenaren voor hun werk te vinden op de social media. Luana Goetheer, Adviseur en Coördinator bij het Team Social Media, organiseerde samen met een andere collega een bijeenkomst over social media. Collega Merel Tooropvan Rens, Beleidsadviseur Arbeidsmarkt, was de ambtenaar die als ervaringsdeskundige aansloot. “We bespreken wat je wel en niet over je werk op social media kan zetten. We laten ook zien wat het opbouwen van je netwerk via LinkedIn voor je werk kan betekenen. En hoe je veel mensen kunt bereiken met je boodschap. Het was zo’n succes dat we het dit jaar weer organiseren!”, vertelt Luana.

Provincie Zeeland is actief op social media. Luana: “We doen het als kleine Provincie erg goed op social media. Als je kijkt naar het aantal inwoners dan zijn we de Provincie met naar verhouding de meeste volgers. We plaatsen elke werkdag berichten, met nieuws, verslagen van werkbezoeken, nieuwe vacatures, wekelijks de besluiten die Gedeputeerde Staten nemen, mooie Zeeuwse foto’s, informatie over regelingen en verhalen van collega’s over het werk. We reageren op vragen of opmerkingen en hebben daardoor veel interactie met mensen.”

Merel, geboren in de jaren ‘80, is opgegroeid met social media. “Ik heb altijd social media gebruikt in mijn werk. De laatste jaren gebruik ik voornamelijk LinkedIn. Op dat internetplatform kun je heel makkelijk een nuttig netwerk opbouwen. Ik probeer dagelijks te kijken. Ik ontvang regelmatig berichten en ik leg ook vaak contact via LinkedIn. Ik doe er inspiratie op, deel subsidieregelingen, relevante bijeenkomsten of schrijf over ontwikkelingen.”

Merel: “Natuurlijk is LinkedIn maar één manier om mensen te benaderen. Je moet altijd combineren. Niet iedereen zit op LinkedIn, maar het is wel erg geschikt voor mij als Adviseur Arbeidsmarkt. Het meeste probeer ik spontaan op te schrijven, want het moet wel authentiek zijn! Natuurlijk lees ik het daarna nog eens door om te kijken of ik het zo kan delen als Provincie ambtenaar.” Luana ziet vaak de berichten van de collega’s voorbij komen op sociale media. “We werken met echte mensen dus berichten mogen best persoonlijk zijn of uit het hart komen.” Luana vertelt verder: “Een stagiair heeft dit jaar onderzocht hoe de Provincie Zeeland haar medewerkers kan inzetten als online ambassadeur. Het blijkt dat mensen houden van persoonlijke berichten die oprecht en authentiek zijn met liefst een beetje humor. Op deze manier kan de organisatie via de medewerkers laten zien wat we allemaal doen. Zo is de Provincie ook zichtbaar als goede werkgever. Belangrijk omdat we de komende jaren veel nieuwe collega's nodig hebben.”

Steeds meer ambtenaren schrijven over hun werk of reageren op onderwerpen die de Provincie Zeeland aangaan. Luana: “Ik probeer de vinger aan de pols te houden. En spreek collega’s aan op wat ze op sociale media doen namens de Provincie Zeeland. Je moet beseffen wie je vertegenwoordigt en dat iedereen het kan lezen. De enkele keer dat een opmerking niet helemaal kan, weegt niet op tegen alle teksten van collega’s waarin ze zelf en puur over hun werk vertellen.” Merel vult aan: “Privé ben je anders dan op je werk. Dat is soms een spanningsveld. Soms is een privémening anders dan het provinciaal beleid. In dat geval moet je goed nadenken over wat je schrijft.”

Provincie Zeeland is actief op Instagram, Facebook, Twitter en LinkedIn. Elk kanaal krijgt ander soort reacties. Soms ook negatieve. Luana: “Zeker tijdens verkiezingen komen er negatieve reacties binnen via social media. Daar hebben we het met elkaar over. We reageren altijd feitelijk en positief.” Merel beaamt: “Ik probeer altijd vriendelijk te reageren op negatieve reacties. Je bent op dat moment iemand van de Provincie Zeeland die dingen kan uitleggen of dingen die niet kloppen kan rechtzetten. Je bent op deze manier toegankelijk als overheid. Social media is laagdrempelig en mensen kunnen makkelijk vragen stellen.” Luana sluit hier op aan: “Je bent zo het eerste contact met de buitenwereld!”

Luana & Merel: “We doen het als kleine Provincie erg goed op social media.”

Luana en Merel zittend op verhoging Abdijplein