Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzame ontwikkelingen en technieken

Terug naar navigatie - Duurzame ontwikkelingen en technieken

We hechten veel waarde aan duurzaamheid en dragen zorg voor mens en milieu. Dat doen we door ons daar sterk voor te maken in de regio en tegelijkertijd dragen we zelf ons steentje bij. We zoeken continu naar mogelijkheden om maatschappelijke verantwoord ondernemen vorm te geven. Zo investeren we in duurzame ontwikkelingen en technieken. Dat we daarin vooruitstrevend zijn blijkt bijvoorbeeld uit de manier waarop we duurzame grondstoffen gebruiken in onze wegenprojecten en de aanpassingen die we doen in onze kantoorgebouwen.  We laten graag enkele medewerkers aan het woord die zich hiermee bezighouden. Zoals projectleider Marko Verkaart over de duurzame aanleg van een rotonde bij Ritthem. Of technisch medewerker Henk Leeftink over vernieuwingen in het Abdijcomplex. 

“Mijn werk is meer dan een rotonde aanleggen"

Terug naar navigatie - “Mijn werk is meer dan een rotonde aanleggen"

Het verkeer wordt steeds drukker, ook in Zeeland. Regelmatig kijkt de Provincie Zeeland of de wegen nog veilig genoeg zijn. Enkele jaren geleden bleek het kruispunt op de aansluiting Ritthemsestraat (N662)- 58/Marie Curieweg nabij Ritthem op sommige tijden wel erg druk. En door de ontwikkelingen en bouw in de nabije omgeving wordt er nog meer verkeer verwacht. Daarnaast stond er een advies in een onderzoek van Rijkswaterstaat om deze kruising veiliger te maken. Kortom: er was behoefte aan een verkeersveilige oplossing die bovendien de toekomstige verkeersstromen kan verwerken.

Projectleider Marko Verkaart keek ter plekke en na diverse ontwerpen en veel overleggen werd besloten tot de aanleg van een rotonde zoals deze nu ook buiten is te zien. “Een rotonde stroomt sneller door en is verkeersveiliger. Daarna ga je kijken vanuit de Greendeal en het klimaatakkoord hoe je deze rotonde zo duurzaam mogelijk aanlegt”, vertelt Marko.

De nieuwe rotonde ligt vlak bij Ritthem, nabij de snelweg A58. De rotonde is nu de toegang tot deze snelweg, de Ritthemsestraat richting Ritthem, Vlissingen-Oost en de Marie Curieweg richting het bedrijventerrein Souburg. Marko: “Maar het begon met verschillende schetsen die we hebben gemaakt. Na overleg met de verschillende overheden, de bedrijven, aanwonenden en belanghebbenden kwam er een definitief ontwerp. Daar ga je mee aan de slag.”

Voordat er begonnen werd met het aanpassen van de kruising is er al veel werk verzet. Allereerst bekijk je welke kabels en leidingen er liggen. Ook de samenstelling van de bestaande verharding en bermen worden onderzocht. Vervolgens bekijk je of er nog explosieven liggen uit de Tweede Wereldoorlog. Dan komt er een onderzoek of er belangrijk archeologische dingen in de grond aanwezig zijn. In dit geval zaten er restanten van een boerderij uit de 12e eeuw onder vlakbij kruispunt. Bij de opgravingen werden er onder andere muntjes, een sleutel, knopen en botten gevonden. Deze zijn veiliggesteld.

Marko: "Dit was voor mij het eerste project met elektrisch materieel. De machines moesten elektrisch aangedreven zijn, omdat deze minder CO2-uitstoot geven. In zo’n eerste project kom je erachter dat er te weinig laadmogelijkheden zijn in de omgeving. Dat leer je dan voor de volgende keer, dat er meer laadstations voor grote accu’s moeten komen in Zeeland.” "Tijdens het voorbereiden en uitvoeren ben ik voortdurend aan het zoeken naar de beste keus. Welk materiaal heeft welke invloed op het milieu? Maar ook hoe zeker is het dat het goed werkt en veilig is? Wat is er allemaal op de markt? En valt het binnen het budget? Je hebt heel veel duurzame opties die je tegen elkaar af moet wegen." Bij dit project is er gekozen voor het gebruik van asfaltgranulaat (oud in nieuw asfalt) en het betongranulaat afkomstig uit de sloop van de gebouwen van het vroegere Thermphos-terrein. Er is ook een plastic fietspad (Plastic Road) aangelegd van gerecycled plastic. Het eerste plastic fietspad van Zeeland!

Marko ging drie keer per week kijken tijdens de aanleg van de rotonde. "Het is best wel spannend als ze alles daadwerkelijk gaan uitvoeren. Waar gaat al het verkeer naar toe tijdens een afsluiting? Komen er geen opstoppingen? Hebben de hulpdiensten er geen hinder van? Weet iedereen ervan? Natuurlijk heb je dat van te voren via een omgevingsmanager allemaal proberen te ondervangen, toch blijft het spannend!", vertelt Marko.

Gelukkig waren er geen onvoorziene omstandigheden. Toen de eerste auto’s over de rotonde heen reden en mensen hun duim op staken was het project voor Marko geslaagd. “Natuurlijk gaan we het project bespreken en bekijken hoe het volgende project nog bijvoorbeeld duurzamer kan. Maar dit was sowieso een mooi vooruitstrevend project!”

Marko: "Een rotonde stroomt sneller door en is verkeersveiliger!"

Marko bij de nieuwe rotonde vlak bij Ritthem

"Ik loop al 35 jaar door de gebouwen van het Abdijcomplex"

Terug naar navigatie - "Ik loop al 35 jaar door de gebouwen van het Abdijcomplex"

Als er iemand het Abdijcomplex op zijn duimpje kent is het Henk Leeftink. Hij heeft veel kennis van de gebouwen en installaties van het Abdijcomplex. In 1988 begon hij als rechterhand van het hoofd technische dienst en is uiteindelijk nooit meer weggegaan.

Al 35 jaar loopt hij rond in het Abdijcomplex. “Vroeger deden we veel meer in eigen beheer, we waren met een heel team technische medewerkers. Tegenwoordig besteden we meer uit en huren we gespecialiseerde mensen in. Ik maak planningen voor het onderhoud en zorg voor de inhuur. Daarnaast stuur ik de medewerkers van de huishoudelijke dienst aan.” “Ik begin mijn dag altijd met een kopje koffie en het doornemen van de mail. Meestal staan in de mail al vragen of is er melding van een storing die ik op moet lossen. Collega’s komen ook vaak langs met vragen. Neem daarbij de verbouwingen en projecten die
op dit moment lopen, dan is de dag zo om”, vertelt Henk.

Afgelopen jaar was Henk druk met het verduurzamen van de gebouwen van het Abdijcomplex. “Alle niet monumentale kantoorgebouwen moeten een energielabel C krijgen”, vertelt Henk. “Dat betekent dat overal ledverlichting moet komen,  overal gekeken wordt naar dakisolatie en waar het kan plaatsen we een warmtepomp.” Henk werkt hierin samen met experts die alles over verduurzamen weten. Henk kent alle plekjes van de gebouwen en weet waar welke toepassing mogelijk is. Door het grote gebouw en de wachttijden op de installaties die we voor het Abdijcomplex nodig hebben, komen de laatste aanpassingen begin 2023. Dit is overmacht en de Gemeente Middelburg is hiervan op de hoogte. Henk: “Als het goed is krijgen al onze niet monumentale gebouwen deze zomer energielabel C.”

“We hebben daarnaast ook gekeken naar het besparen op gas. Zo is de kachel van 21 graden naar 19 graden gegaan en hebben we 30% op onze gasrekening bespaard. Al blijft het een uitdaging om het Abdijcomplex met veel grote ruimtes en lange gangen efficiënt te verwarmen.” Het jaar 2022 stond ook in teken van het aanpassen van onze gebouwen op het hybride werken (thuis en op kantoor werken). Doordat collega’s meer vanuit huis werken, kon één van de gebouwen leeggeruimd worden. De andere gebouwen hebben we anders ingericht. Henk: “Er zijn nu meer ruimtes voor alleen of in groepen online vergaderen.”

De meeste medewerkers zijn blij met de vernieuwingen en de aanpassingen die Henk en zijn team doen. “Een enkel keertje zijn er wel mensen die aangeven te hechten aan een eigen vaste werkplek, maar tijden veranderen en de organisatie ook. Ik ben zelf wel een van de collega’s die niet hybride werkt. Om te kunnen werken moet ik hier zijn. Ik doe dagelijks mijn best om van deze Abdij een fijne plek te maken waar collega’s werken en elkaar ontmoeten!” 

Henk: "Het jaar 2022 stond ook in het teken van het aanpassen van onze gebouwen op het hybride werken ”

Henk op het Abdijplein