Sitemap

Sociaal jaarverslag 2019 Blz. 1
Sociaal Jaarverslag 2019 Blz. 2
Onderwerpen Blz. 3
Ab en Luuk aan het woord Blz. 4
Ab en Luuk aan het woord Blz. 5
Zeeland, Land in Zee Blz. 6
Zeeland, Land in Zee Blz. 7
Werken voor Zeeland Blz. 8
Al ruim vierhonderd jaar Blz. 9
Samenwerken Blz. 10
Voor Zeeland Blz. 11
Opgavegericht werken Blz. 12
Abdijplein Blz. 13
Onze eenheden Blz. 14
Richard Anthonisse werkt voor twee opdrachten als adviseur Landbouw & Visserij Blz. 15
Niels Elshof is sinds de zomer van 2019 opgavemanager Klimaatadaptatie Blz. 16
Gisèle Vos-Kwekkeboom over haar eerste weken bij de Provincie Zeeland Blz. 17
Werken bij Zeeland Blz. 18
Werken voor Provincie Zeeland Blz. 19
Vernieuwing en verjonging Blz. 20
Horizon verbreden Blz. 21
Participatiewet Blz. 22
Psychosociale arbeidsomstandigheden medewerker Blz. 23
Ronny de Troije over zijn detachering bij een andere organisatie Blz. 24
Linda Lamper - de Quelereij deed kantoorfuncties en was sluiswachter Blz. 25
Bernadette Lere begon naast haar baan bij de Provincie haar eigen bedrijf Blz. 26
2019 in cijfers Blz. 27
Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers Blz. 28
Verdeling man-vrouw Blz. 29
Leeftijdsopbouw Blz. 30
Verdeling dienstverbanden Blz. 31
Stages Blz. 32
Externe inhuur Blz. 33
Levensloopregeling Blz. 34
Individueel keuzebudget Blz. 35
Zorg- en ouderschapsverlof Blz. 36
Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet Blz. 37
Verzuim Blz. 38
Werktijdvermindering Blz. 39
Forensenregeling Blz. 40
Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget Blz. 41
Integriteitsmeldingen Blz. 42
Meldingen vertrouwenspersoon Blz. 43
EHBO acties Blz. 44
Deelname instroom- en doorstroom Blz. 45
Vragen aan de ondernemingsraad Blz. 46
Een lerende organisatie Blz. 47
Een lerende organisatie Blz. 48
Open podium Blz. 49
Persoonlijk ontwikkelbudget Blz. 50
Interne trainingen en workshops Blz. 51
Intervisie, begeleiding en teamontwikkeling Blz. 52
Ontwikkeling in samenwerken Blz. 53
Junior-programma Blz. 54
Martin Scherpenisse, Richard van Bremen en Paulus Woets organiseerden een Open Podium Blz. 55
Sara van ’t Westeinde werkt en leert Blz. 56
De Abdij, een bijzondere locatie Blz. 57
Al vierhonderd jaar het huis van de Provincie Blz. 58
De Abdij als werkplek Blz. 59
De Abdij als plek voor onze gasten Blz. 60
De Abdij: een veilige plek voor iedereen Blz. 61
Ineke de Vos-Meeusen kent de Abdij op haar duimpje Blz. 62
Marijn van de Plasse werkt met plezier in het bedrijfsrestaurant Blz. 63
De Ondernemingsraad, sparringpartner voor de directie Blz. 64
Bianca en Vincent aan het woord Blz. 65
Colofon Blz. 66
Colofon Blz. 67
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap