Zeeland, Land in Zee

Zeeland, Land in Zee

Terug naar navigatie - Zeeland, Land in Zee

Zeeland, Land in Zee, waar je kunt reizen langs overkanten. Van origine een eilandenrijk, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Met allemaal een eigenheid in taal, mentaliteit en verschillende belevingswerelden. Zeeland is een provincie vol tegenstellingen. Eb en vloed, zee en land, noord en zuid, wind en zon, zilt en zoet. Maar wat we vooral zijn, een trots en stoer gebied waar volop mogelijkheden zijn om te pionieren. Waar we de urgentie voelen om samen te werken. Want samen sta je sterk. De uitdaging is om de kracht van het eigene en onderscheidende van Zeeland te benutten.

Als Provincie Zeeland werken we in netwerken samen met mensen, overheden, bedrijven en instellingen om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te doen. We zorgen voor een goede bereikbaarheid door verbindingen via boot, Westerschelde en Zeelandbrug. De Westerschelde Ferry verzorgt de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Op het Kanaal door Walcheren beheren we vijf bruggen. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan Zeeland. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft en aantrekkelijk is voor inwoners, het bedrijfsleven en toeristen. We werken aan wettelijke taken en helpen ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Dat doen we met ruim zeshonderd medewerkers die elke dag met liefde voor Zeeland werken. Van junior medewerkster juridische zaken, tot financieel beleidsadviseur, van facilitair medewerkster tot opgavemanager klimaatadaptatie. In dit Sociaal Jaarverslag 2019 blikken we terug op het afgelopen jaar en laten we zien wat we doen als organisatie en hoe we werken. Hoe we invulling geven aan leren en ontwikkelen, hoe we inzetten op vernieuwing en verjonging van ons medewerkersbestand en hoe we staan voor een inclusieve organisatie. Dat laten we zien door veertien medewerkers aan het woord te laten die vertellen over hun werkervaringen bij de Provincie Zeeland.