2019 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

FTE 2019 2018
Ambtelijke organisatie 512 500
Statengriffie 6,8 6,8
Rekenkamer 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2019 2018
Ambtelijke organisatie 595 572
Statengriffie 8 8
Rekenkamer 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.

Verdeling man-vrouw

Aantal medewerkers 2019 2018
Man 304 288
Vrouw 302 295

Leeftijdsopbouw

Aantal medewerkers 2019 2018
Tot 25 jaar 15 12
25 tot 35 jaar 61 56
35 tot 45 jaar 113 113
45 tot 55 jaar 176 189
55 tot 65 jaar 240 211
65 jaar en ouder 1 2

Verdeling dienstverbanden

Aantal medewerkers 2019 2018
Voltijd (1,00 fte) 341 355
Deeltijd (>1,00 fte) 265 229

Stages

Aantal stagiairs 2019 2018
VMBO 0 1
MBO 4 10
HBO 27 13
WO 4 6

Externe inhuur

  2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) € 3,3 € 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 7,1% 7,9%

Levensloopregeling

  2019 2018
Aantal deelnemers levensloopregeling 6 5

Individueel keuzebudget

  2019 2018
Omvang Individueel Keuzebudget € 6.064.419 € 5.320.503

Zorg- en ouderschapsverlof

  2019 2018
Zorgverlof 29 24
Ouderschapsverlof 7 16

Aantal in dienst of via intermediair vanuit de participatiewet

  2019 2018
Aantal FTE vanuit de participatiewet 18,28 13,30

Verzuim

  2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 2,4 3,7

Werktijdvermindering

  2019 2018
Aantal medewerkers welke werktijdvermindering hebben aangevraagd 85 52

Forensenregeling

  2019 2018
Aantal medewerkers met reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 137 123

Inzet Persoonlijk OntwikkelBudget

  2019 2018
Inzet POB € 238.418 € 177.214
Aantal medewerkers met inzet POB 378 163

Integriteitsmeldingen

  2019 2018
Aantal integriteitsmeldingen 6 2

Meldingen vertrouwenspersoon

  2019 2018
Aantal meldingen bij een vertrouwenspersoon 0 2

EHBO acties

  2019 2018
Aantal EHBO acties 5 11

Deelname instroom- en doorstroom

  2019 2018
Aantal deelnemers stimuleringsregeling in- en doorstroom 33 21

Vragen aan de ondernemingsraad

  2019 2018
Adviesaanvraag 1 4
Instemmingsverzoek 2 3
Overlegrecht 9 9
Initiatiefrecht 0 0