De Ondernemingsraad, sparringpartner voor de directie

Bianca en Vincent aan het woord

Terug naar navigatie - Bianca en Vincent aan het woord

Elke organisatie in Nederland met meer dan vijftig medewerkers heeft een Ondernemingsraad (OR), zo ook de Provincie Zeeland. Onze OR heeft elf leden. Vincent Klap is lid van de OR sinds 2015, Bianca de Pooter vervult sinds 2019 de opdracht voor inhoudelijke ondersteuning van de OR.

“Wij zijn de sparringpartner voor algemeen directeur en WOR bestuurder Ab Smit. Wij doen dat vanuit het belang van alle medewerkers, wij behandelen dus geen individuele kwesties”. Dat betekent: meedenken en meepraten over allerlei vraagstukken die bij de Provincie spelen, zoals de structuur van de organisatie, nieuwe ontwikkelingen en de chaos die wij soms ervaren. “Machtig interessant” zegt Bianca, “dat je vanuit je eigen bubbel verder kijkt en dan ziet dat er door onze Provincie bijvoorbeeld ook wegen worden aangelegd en bruggen en sluizen worden bediend”. Vincent: “Het is echt interessant, ik hou ook van de spanning om samen met de directie vanuit onze eigen perspectieven te werken voor de hele organisatie en daarbij soms ook te confronteren”. Er is – zo zeggen Bianca en Vincent – een ‘positief-constructief overleg’ met de directie. Een belangrijk resultaat van de inspanning van de OR in 2019 is bijvoorbeeld geweest dat er via co-creatie met P&O spelregels zijn gemaakt voor Abdijplein, het intern digitaal platform waar het werk wordt verdeeld. Voor 2020 zijn de nieuwe visies voor de Nautische centrale en de buitendienst een belangrijk onderwerp voor de OR.

Sturingsconcept

Terugkijkend op 2019 heeft de aanpassing van het sturingsconcept de meeste tijd en energie gekost, vinden Bianca en Vincent. Met de komst van een nieuw college werden de opgaven aangepast en dat had ingrijpende gevolgen voor de poules. De OR maakte op verschillende punten bezwaar, zoals de timing en snelheid waarmee het allemaal ging en de procedures naar medewerkers toe. Vincent: ‘Wij zijn daar fel op geweest en dat leidde best tot enige spanning met de directie. Het heeft geresulteerd in een briefwisseling, waarmee de hele organisatie, inclusief GS, op de hoogte raakte (of kon raken) van de uiteenlopende inzichten. Volgens mij zijn directie en OR allebei tevreden over het feit dat we hier indringend over van gedachten hebben gewisseld en dat in een briefwisseling hebben vastgelegd. Het is een soort ankerpunt voor de toekomst”.

Jongeren

In maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de OR. Het is niet altijd makkelijk mensen te vinden die willen meedoen, zo bleek in het verleden. Het zou ook mooi zijn als wat meer jongeren lid van de OR zouden willen worden, vinden Bianca en Vincent. “Wij merken enthousiasme onder de vele, jongere collega’s die de laatste jaren zijn binnengekomen in de organisatie. Laten we hopen dat daar mensen tussen zitten die willen gaan meedoen.”