Ab en Luuk aan het woord

Ab en Luuk aan het woord

Terug naar navigatie - Ab en Luuk aan het woord

Dit Sociaal Jaarverslag 2019 gaat over Bernadette, Bianca, Gisèle, Ineke, Linda, Marijn, Niels, Paulus, Richard, Martin, Ronny, Sara en Vincent en ruim zeshonderd andere werknemers van de Provincie Zeeland. Met z’n allen werkten wij dagelijks voor de inwoners van onze provincie en aan de maatschappelijke uitdagingen die op ons pad kwamen. Ieders inbreng was waardevol! Daarom in dit jaarverslag niet alleen de statistieken, maar laten wij vooral onze werknemers aan het woord, de mensen achter de cijfers, het enthousiasme achter de resultaten. 

Veranderend van 2019 naar 2020 
Na de verkiezingen in maart 2019 kregen wij nieuwe Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. Een nieuwe bestuursperiode begon. Het nieuwe college ging aan de slag met als motto: ‘Samen verschil maken’. De ambities in het coalitieakkoord werden vertaald naar nieuwe opgaven, programma’s en projecten. Wij gingen verder met het opgavegericht werken, als provinciaal bestuur en als organisatie in de Zeeuwse netwerksamenleving. Voor sommige werknemers betekende dit een verandering van hun opdracht en het team waarin zij werkten. Mede door de provinciale in- en doorstroomregeling voor alle leeftijden namen wij nieuwe mensen in dienst, dat zorgde voor verjonging en vernieuwing. Toekomstgericht, zoals een lerende organisatie hoort te zijn. 

Met vertrouwen naar 2020 
Dit alles hebben we samen in gang gezet in 2019, en daar zijn we trots op. Wij gaan ons inzetten om 2020 weer tot een succes te maken. Dat de wereld snel kan veranderen hoeft geen betoog. Het is de kunst om hier adequaat op in te spelen, zeker als netwerkpartners. Daarom hebben wij elkaar ook in 2020 hard nodig, en rekenen wij weer op de inzet van medewerkers die flexibel zijn, snel kunnen schakelen, improviseren en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan het werken voor Zeeland. Toepassen en leren door te doen. ‘Samen verschil maken’. Juist ook in 2020! 

Provinciesecretaris – algemeen directeur, Ab Smit 
Directeur programma’s en projecten, Luuk Prevaes 

April 2020.

Directeuren Ab Smit en Luuk Prevaes op het Abdijplein