Zeeland, Live + Work

Werken in Zeeland

Terug naar navigatie - Werken in Zeeland

Zeeland, Live + Work, waar je kunt reizen langs overkanten. Van origine een eilandenrijk, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Met allemaal een eigenheid in taal, mentaliteit en belevingswerelden. Zeeland is een provincie vol tegenstellingen. Eb en vloed, zee en land, noord en zuid, wind en zon, zilt en zoet. Maar wat Zeeland vooral is, een trots en stoer gebied waar volop mogelijkheden zijn om te pionieren. Waar we de urgentie voelen om samen te werken. Want samen sta je sterk. De uitdaging is om de kracht van Zeeland te benutten.

Als Provincie Zeeland werken we in netwerken samen met mensen, overheden, bedrijven en instellingen om het beste voor Zeeland en de Zeeuwen te doen. We zorgen voor een goede bereikbaarheid door verbindingen via boot, Westerschelde en Zeelandbrug. De Westerschelde Ferry verzorgt de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens. Op het Kanaal door Walcheren beheren we vijf bruggen. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden werken we aan de mobiliteit van Zeeland. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Zeeland levendig blijft en aantrekkelijk is voor iedereen. We werken aan wettelijke taken en helpen ook maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat doen we met ruim zeshonderd medewerkers die elke dag met liefde voor Zeeland werken.

Van kantonniers, tot onze CISO (Chief Information Security Officer), van onze ‘Harries’ tot beleidsmedewerkers. In dit Sociaal Jaarverslag 2020 blikken we terug op het afgelopen jaar en laten we zien wat we doen als organisatie. Over hoe we ook tijdens de pandemie samen met al die mensen, overheden, bedrijven en instellingen het beste voor Zeeland en de Zeeuwen doen. Hoe we invulling geven aan leren en ontwikkelen, hoe we inzetten op begeleiding van onze medewerkers en hoe we staan voor een inclusieve organisatie. Dat laten we zien door onze medewerkers aan het woord te laten die vertellen over hun werkervaringen bij de Provincie Zeeland.