2020 in cijfers

Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers

Terug naar navigatie - Personeelsbezetting in FTE en aantal medewerkers
FTE 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 522,9 512 500
Statengriffie 8,4 6,8 6,8
Rekenkamer 2,2 2,2 2,2
Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Ambtelijke organisatie 624 595 572
Statengriffie 10 8 8
Rekenkamer 3 3 3

Peildatum per 31-12-2018/2019/2020.

Leeftijdsopbouw

Terug naar navigatie - Leeftijdsopbouw
Aantal medewerkers 2020 2019 2018
Tot 25 jaar 12 15 12
25 tot 35 jaar 76 61 56
35 tot 45 jaar 117 113 113
45 tot 55 jaar 154 176 189
55 tot 65 jaar 275 240 211
65 jaar en ouder 3 1 2

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
  2020 2019 2018
Totaalbedrag externe inhuur (x 1 mln.) € 2,8 € 3,3 € 3,3
Externe inhuur afgezet (%) tegen totale personele uitgaven 5,9% 7,1% 7,9%

Verzuim

Terug naar navigatie - Verzuim
  2020 2019 2018
Verzuim inclusief langdurig zieken 2,85 3 4,8
Verzuim exclusief langdurig zieken 2,8 2,4 3,7