De ondernemingsraad

De OR aan het woord

Terug naar navigatie - De OR aan het woord

Annelien Bij de Vaate, secretaris ondernemingsraad (OR), vertelt dat 2020 een productief jaar was voor de ondernemingsraad: ‘’We hebben advies mogen geven over verschillende soorten conceptbesluiten van Gedeputeerde Staten. Onze organisatie is volop in beweging. We gaan met de mogelijkheden in de digitalisering en maatschappelijke ontwikkelingen mee. Daarom worden er voor afdelingen, poules en units regelmatig nieuwe visies gemaakt. We behartigen het belang van onze medewerkers en stellen ons steeds de vraag: hoe kunnen we toekomstgericht werken en wat betekent dat voor de organisatie(structuur) en de medewerkers?’’ In 2020 heeft de ondernemingsraad geadviseerd over de structuur van onze facilitaire afdeling, de visie op de buitendienst, de positie van concern control in onze organisatie, de visie op de Nautische Centrale Vlissingen, advies over de positionering van de nieuwe rol Chief Information Officer in onze organisatie en de bijbehorende inrichting van de afdeling Informatie & Automatisering.  

“Bij de visies voor de Nautische Centrale Vlissingen en de visie op de buitendienst hebben we meegedacht voordat er een conceptbesluit van Gedeputeerde Staten werd gevraagd. Dat betekent niet alleen dat we richting kunnen geven aan het uiteindelijke besluit, maar ook dat we medewerkers actief betrekken bij de ontwikkelingen.”

De collega’s van de Nautische Centrale zorgen voor continue bemanning voor de bediening van sluizen en bruggen. “De collega’s moeten zo goed mogelijk betrokken worden bij het grote deel van de collega’s die volgens de kantoortijden op de Abdij werken. De OR denkt hier in mee.”

Tot slot geeft Annelien mee: “De ondernemingsraad hecht veel waarde aan het personeelsbestand dat een goede afspiegeling moet zijn van de Zeeuwse maatschappij. Iedereen heeft een stem die gehoord mag worden.”

Bart Willemse is naast zijn baan als beleidsmedewerker Kwaliteitskust en Arbeidsmarkt, actief als OR lid.
Hij combineert zijn baan met een eigen praktijk als haptotherapeut. “Ik ben in 2005 gestart bij de Provincie als GIS-specialist waar ik mij voornamelijk bezighield met ruimtelijke plannen, kaarten en visualisaties.” Na een heroriëntering verdeelt Bart zijn tijd over twee opdrachten waarin hij slim gebruik maakt van data. “Voor Arbeidsmarkt bekijk ik de personeelsdoorstroming en zoek ik zo waar er mensen met potentie zitten. Voor Kwaliteitskust bekijk ik, hoe we in de pas met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), omgaan met data van recreanten. Bart’s interesse in de ondernemingsraad komt voort uit natuurlijke nieuwsgierigheid.
‘’Ik heb altijd graag geweten waar de organisatie waarvoor ik werk naartoe gaat, wat de thema’s zijn die ons bezighouden en hoe je als OR lid een stem bent voor de medewerkers in de organisatie.’’

In 2018 greep Bart zijn kans en sindsdien maakt hij en twaalf andere leden deel uit van de OR. “Van elk nieuw onderwerp krijg ik energie. Je bent als ware een spiegel voor de plannen van de directie. Je helpt plannen scherper te maken door gesprekken aan te gaan en de juiste vragen te stellen.’’ Volgens Bart is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met wie er in de zaak betrokken is. “Zo kom je tot de kern van de zaak. We zijn een soort vertaalstation die de emotie uit het verzoek haalt. Door te luisteren weet je wat iemand bezighoudt en dan pas kan je een passend advies opmaken. Alle partijen worden gehoord.”

“Wat werkt wél”, is de leuze van Bart. “Je kan altijd ergens tegen aan lopen, maar belangrijker is er dat we er samen aan uitkomen, want samen kom je verder.”

Bart: "Wat werkt wél."

Bart Willemse van de Ondernemingsraad op het Abdijplein in Middelburg