Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In 2021 hebben we het positief saldo van 2020 toegevoegd aan de egalisatiereserve beleggingsresultaat.