Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023 Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Noord- en Midden Zeeland (in het Sloegebied)
    3. Blz. 6 Koegorspolder (bij Terneuzen)
    4. Blz. 7 Nazorgfonds
   2. Blz. 8 Programmaplan
    1. Blz. 9 Programma's
  2. Blz. 10 Paragrafen
   1. Blz. 11 2.1 Lokale heffingen
    1. Blz. 12 Paragraaf lokale heffingen
   2. Blz. 13 2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 14 Inleiding
    2. Blz. 15 Risico van onvoldoende rendement op termijn en waardevastheid
    3. Blz. 16 Risico van onverwachte kostenstijging van de nazorg
    4. Blz. 17 Risico van falen van de aangebrachte voorzieningen
   3. Blz. 18 2.3 Onderhoud kapitaalsgoederen
    1. Blz. 19 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
   4. Blz. 20 2.4 Financiering
    1. Blz. 21 Uitgangspunten van financieel beleid
    2. Blz. 22 Actuele beleggingsmix
   5. Blz. 23 2.5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 24 Paragraaf bedrijfsvoering
   6. Blz. 25 2.6 Verbonden partijen
    1. Blz. 26 paragraaf verbonden partijen
   7. Blz. 27 2.7 Grondbeleid
    1. Blz. 28 Grondbeleid
  3. Blz. 29 Begroting 2023, meerjarenraming en -balans
   1. Blz. 30 Begroting 2023, meerjarenraming 2024-2026 en meerjarige balans
    1. Blz. 31 Geprognotiseerde balans 2021-2024
    2. Blz. 32 Meerjarenraming 2022-2025
   2. Blz. 33 Waarderingsgrondslagen en toelichting
    1. Blz. 34 Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder
    2. Blz. 35 Algemene dekkingsmiddelen
    3. Blz. 36 Onderhoudskosten Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder
    4. Blz. 37 Rendement ASN aandelenfonds
    5. Blz. 38 Rentevergoeding Rekening Courant Provincie Zeeland
    6. Blz. 39 Onttrekking voorziening stortplaatsen Noord- en Midden Zeeland en Koegorspolder
    7. Blz. 40 ASN Aandelenfonds
    8. Blz. 41 Rekening Courant Provincie Zeeland
    9. Blz. 42 Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder
    10. Blz. 43 Toevoeging aan Voorziening Noord en Midden Zeeland en Koegorspolder
    11. Blz. 44 Aanvulling /afroming tekort door Provincie Zeeland
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap