2.5 Bedrijfsvoering

Het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen wordt beheerd door de provincie Zeeland.  Het doel van het Nazorgfonds is het beheren van de financiële middelen om de eeuwigdurende nazorg van de gesloten stortplaatsen te financieren.

Het bestuur wordt gevormd door een tweetal bestuurders namelijk de Gedeputeerde financiën en de Gedeputeerde bodem.  De projectleiding wordt uitgevoerd door een medewerker van het team milieu. De project administratie wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling financiën van de provincie Zeeland. Het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd door een medewerker van RUD Zeeland.