Programmaplan

Programma's

Terug naar navigatie - Programma's

In de begroting van het Fonds Nazorg Stortplaatsen Provincie Zeeland zijn geen afzonderlijke programma’s gedefinieerd waardoor alle middelen gerubriceerd worden onder de algemene dekkingsmiddelen. Zie volgende paragraaf.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

In dit deel van de begroting worden de baten en lasten verantwoord die niet rechtstreeks aan programma's zijn te koppelen. Alle baten en lasten zijn ondergebracht onder het saldo van de financieringsfunctie.