2.4 Financiering

Uitgangspunten van financieel beleid

Terug naar navigatie - Uitgangspunten van financieel beleid

Voor het financieringsbeleid wordt de Wet financiering decentrale overheden (fido) gevolgd. Tevens is in de Statenvergadering van 28 juni 2002 het Reglement Fonds Stortplaatsen Provincie Zeeland vastgesteld.

De Wet FIDO biedt de mogelijkheid om maximaal 58% van de nazorgmiddelen te beleggen in aandelen.

De redenen van beleggen in aandelen zijn:

  • Het lange termijnkarakter van de beleggingen; historisch gezien geven beleggingen in aandelen op de lange termijn een hoger rendement dan deposito's.
  • Het ontbreken van een liquiditeitseis gedurende een lange termijn.
  • De rendementseis van minimaal 5%, samenhangend met de hoogte van de nazorgheffing.

De Provincie Zeeland heeft voor het nazorgfonds gekozen om de beleggingsmix als volgt vast te stellen:

  • Aandelen: maximaal 40%.
  • Vastrentende waarden: minimaal 60%.

Tevens zijn de voorwaarden, gesteld in het Reglement Fonds Stortplaatsen Provincie Zeeland, bij het vaststellen van de beleggingsvormen, opgevolgd. Het minimaal beoogde rendement bedraagt 5%.

 

Bij de beleggingen wordt door de Provincie Zeeland aan het nazorgfonds de hoofdsom en een meerjarig rendement van 5% gegarandeerd. 

 

 

Actuele beleggingsmix

Terug naar navigatie - Actuele beleggingsmix

Uit de balans kan afgelezen worden dat ongeveer 75% van het vermogen ondergebracht is bij de Provincie Zeeland tegen een vergoeding van 5% en is daarmee vastrentend. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan bovenstaande normen.