Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Project

Traverse Kapellebrug

Terug naar navigatie - Traverse Kapellebrug

Traverse Kapellebrug

Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. In de afgelopen rapportage-periode zijn de volgende onderzoeken, adviezen en werkzaamheden in uitvoering geweest of afgerond:

  • Er is een natuurtoets  in uitvoering. Uit de resultaten moet blijken of er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden voor de vergunningverlening.
  • PS hebben ingestemd met een voorstel in de najaarsnota 2022 om in de investeringsagenda een bedrag van € 1,45 miljoen te reserveren voor de verhoging van projectkrediet. Deze verhoging is nodig omdat de projectkosten zijn gestegen als gevolg van de forse stijging van marktprijzen in de afgelopen jaren.
  • De werkzaamheden met betrekking tot het verwerven van gronden.
  • De uitvoering van een trillingenonderzoek en een geluidsonderzoek.
  • We hebben samen met de gemeente Hulst in 2022 gesprekken gevoerd met alle bedrijven die zijn gevestigd aan de Gentsevaart ter voorbereiding op het bepalen van de mogelijke omleidingsroutes. Uit deze gesprekken bleek dat de bereikbaarheid voor de bedrijven voor publiek en bevoorrading aan de Gentsevaart van groot belang is. Naar aanleiding van deze gesprekken willen wij de Gentsevaart verkeersluw maken. Met andere woorden: we willen het doorgaand vrachtverkeer door de Gentsevaart , niet zijnde bestemmingsverkeer, omleiden. Tegelijkertijd willen we wel zorgen dat de Gentsevaart tijdens de werkzaamheden bereikbaar is voor bestemmingsverkeer. Dit zou kunnen door tijdens de werkzaamheden telkens één rijstrook open te houden (halve wegafzetting). Vervolgens hebben wij op 18 januari 2023 een inloopavond georganiseerd om de bedrijven te informeren over de geplande werkzaamheden, de hinder van deze werkzaamheden en over de mogelijke omleidingsroutes. Het betreft dan de bedrijven, die in de omgeving van de Gentsevaart liggen en voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de Gentsevaart.

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

O

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G