Zanddijk

Terug naar navigatie - Project

Zanddijk

Terug naar navigatie - Zanddijk

Zanddijk

Voortgang algemeen

In deze rapportageperiode is het volgende gerealiseerd:


De definitiefase van het project en de ontwerpfase voor Fase 1a en 1b zijn verder gebracht. 


Daarbij hoort o.a. het actualiseren van de projectraming en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst met de partners.
Tevens is gestart met het verwerven van het benodigde vastgoed. Daarbij is een eerste aankoop op vrijwillige basis gedaan.

Er wordt extra aandacht besteed aan de relatie met de omgeving, omdat, zoals bekend, het project gevoeligheden kent bij de omgeving. 

Op 19 november 2021 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project. De omgeving is via nieuwsbrieven (in november en december) geïnformeerd. Er zijn presentaties verzorgd aan de dorpsraad Yerseke (22 november 2021) en de bewonersgroep Zanddijk (25 november 2021). Tot slot heeft de projectorganisatie diverse brieven en vragen ontvangen en beantwoord.

Er is gewerkt aan een Samenwerkingsovereenkomst tussen de drie partners (Provincie, Gemeente en Waterschap). Hierin worden de verdeling van verantwoordelijkheden in onder andere ontwerp, realisatie en beheer vastgelegd. Per eind januari is de SOK grotendeels opgesteld. Een laatste punt van bespreking is de verkeersafwikkeling Molendijk-Olzendepolder. Deze neemt meer tijd in beslag.

In het algemeen is er veel maatschappelijke spanning rondom dit project. De uiteenlopende voorkeuren uiten zich op diverse wijzen en raken uiteindelijk ook de samenwerking tussen de projectpartijen. Daarmee is de samenwerkingsverhouding in de regio een belangrijk punt van aandacht. 

Aanvraag LVO (spoorwegovergang Zanddijk) is definitief ingediend bij het Rijk. 

Geld (huidige status)

O

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

O

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

O

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

O

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

O