Waterdunen

Terug naar navigatie - Project

Waterdunen

Terug naar navigatie - Waterdunen

Waterdunen

Molecaten is volop bezig met de bouw van het ontvangstgebouw en het plaatsen van diverse huisjes en verwacht eind april 2023 haar eerste gasten op het park te kunnen verwelkomen.
Waterschap Scheldestromen heeft in december 2022 de opdrachten aan de aannemers verstrekt voor optimalisatie van de getijdenduiker. De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. Door lange levertijden van verschillende onderdelen zal naar verwachting in juni 2023 met de uitvoering worden gestart en deze, inclusief de test- en monitoringsfase, in september 2024 worden afgerond. Dit duurt langer dan in eerste instantie beoogd; waterschap had de verwachting dat de optimalisatie eind 2023 afgerond zou zijn. 
De provincie wordt frequent door het waterschap op de hoogte gehouden van de voortgang. De aanpassingen aan de getijdenduiker worden zo georganiseerd dat het gebied en haar bezoekers hier zo min mogelijk nadelige gevolgen van ondervinden. 

Na de grondoverdracht aan Molecaten en Het Zeeuwse Landschap (HZL) is het totale gebied aan toekomstige eigenaren/ beheerders overgedragen. In de loop van 2023 zal de provincie, conform afspraak en in overleg met HZL, nog enkele herstel- en aanpassingswerkzaamheden in en rond het gebied uitvoeren. 
De partners houden elkaar via het beheerplatform (o.l.v. HZL) op de hoogte van hun werkzaamheden en activiteiten zodat het beheer van Waterdunen goed met elkaar kan worden afgestemd.

Geld (huidige status)

G

Organisatie (huidige status)

G

Risico (huidige status)

G

Kwaliteit (huidige status)

G

Informatie (huidige status)

G

Tijd (huidige status)

G

Geld (vorige status)

G

Organisatie (vorige status)

G

Risico (vorige status)

G

Kwaliteit (vorige status)

G

Informatie (vorige status)

G

Tijd (vorige status)

G